Stikstofadvies: geen vergunning nodig voor vee in de wei zetten

Stikstof De commissie-Remkes stelt dat bij het bemesten van landbouwgrond „doorgaans geen sprake is van negatieve effecten”.

Foto Valerie Kuypers/ANP

Voor het bemesten van landbouwgrond en het in de wei zetten van vee zijn „in beginsel” geen vergunningen nodig. Dat stelt de commissie-Remkes in een tussentijds advies over de stikstofproblematiek.

Eerder dit jaar was twijfel ontstaan of boeren voortaan vergunningen moesten aanvragen. Aanleiding was de beruchte uitspraak van de Raad van State eind mei. Die bepaalde dat het bemesten en de weidegang niet altijd vergunningvrij mogen zijn, „omdat ook voor deze activiteiten niet vooraf vaststaat dat uitgesloten is dat zij natuurgebieden in de omgeving aantasten”.

Lees ook Eerste advies commissie-Remkes: veehouderij saneren, snelheid bij natuurgebieden omlaag

De commissie-Remkes stelt nu dat bij het bemesten van landbouwgrond „doorgaans geen sprake is van negatieve effecten” sinds het van kracht worden van de Habitatrichtlijn. Voor het in de wei zetten van vee is „aannemelijk dat er geen sprake is van een hogere depositie dan waar in de stalvergunning al rekening mee is gehouden”, aldus de commissie in een advies aan het kabinet.

Opmerkelijk genoeg deed het kabinet eerder deze week, vóór het verschijnen van dit advies, in een overleg met een aantal boerenorganisaties, al de toezegging dat bemesten en beweiden niet vergunningplichtig zouden worden gemaakt.

Zekerheid verschaffen

Er volgt wellicht nog een juridische discussie over de vraag of het advies en het voornemen van het kabinet in strijd zijn met de eerdere uitspraak van de Raad van State. Daarbij wijzen betrokkenen erop dat de beide standpunten elkaar niet hoeven uit te sluiten: een categorische vrijstelling van vergunningplicht is iets anders dan de conclusie op grond van de bestaande praktijk dat vergunningen niet nodig zijn.

De adviescommissie stikstofproblematiek, onder voorzitterschap van de Haagse burgemeester Johan Remkes, heeft het tussentijdse advies gemaakt om boeren zekerheid te verschaffen voor het nieuwe groeiseizoen komend jaar. Enkele maanden geleden kwam de commissie met een eerste advies. Een tweede advies over het stikstofbeleid op langere termijn wordt in mei komend jaar verwacht.