‘Patiëntveiligheid was ondergeschikt bij faillissement Slotervaartziekenhuis’

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is zeer kritisch op het faillissement van het Slotervaart MC. Hij wil nieuwe regels voor zorgverzekeraars en curatoren.

De spoedeisende hulp van het Slotervaartziekenhuis na het faillissement. Michel Utrecht / ANP
De spoedeisende hulp van het Slotervaartziekenhuis na het faillissement.

Michel Utrecht / ANP

Bij het faillissement van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is de veiligheid van patiënten in het geding geweest. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) deze donderdag. Het Nederlands zorgstelsel kent geen waarborg voor een veilig en verantwoord bankroet van een ziekenhuis.

De OVV is zeer kritisch over de gang van zaken. Zo maakt de raad Zilveren Kruis verwijten. Deze zorgverzekeraar schatte in dat omliggende ziekenhuizen voldoende capaciteit hadden om zorg over te nemen, maar liet buiten beschouwing dat behandeltrajecten voor duizenden patiënten onderbroken of vertraagd werden. Zilveren Kruis weigerde ook een financieringsverzoek van het ziekenhuisbestuur voor een gefaseerde ontmanteling.

Aanbevelingen

In zijn rapport beveelt de OVV aan de zorgplicht voor zorgverzekeraars aan te passen, zodat individuele behandelingen van patiënten gegarandeerd zijn. Daarnaast wil de raad dat de zorgverzekeraars collectief garant staan voor een gecontroleerde afbouw van de zorg bij een ziekenhuisfaillissement.

Ook het faillissementsrecht moet anders, vindt de OVV. Een periode van stil bewind zou verplicht moeten worden, om voor een gecontroleerde afwikkeling te kunnen zorgen. De raad wil ook een garantie dat de curator het belang van patiënten boven dat van schuldeisers plaatst. Die ontbreekt nu.

Het faillissement van het Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen (beide in oktober 2018) leidde tot vertragingen en terugval in behandeling van duizenden patiënten. Operaties werden afgezegd, medicijnen waren niet beschikbaar en patiënten werden naar verkeerde ziekenhuizen gestuurd. Omdat niet duidelijk was welke faciliteiten of specialisten beschikbaar waren in het geval van complicaties bij een medische ingreep, was het moeilijk voor artsen om goede besluiten te nemen.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concludeerde vorige maand al dat het bankroet van het MC Slotervaart tot onnodig veel onrust en onduidelijkheid heeft geleid. Een ongecontroleerd faillissement mag „nooit meer voorkomen”, aldus de inspectie. Ambulancediensten werden zo zwaar belast met verplaatsing van patiënten dat ze andere ritten moesten afzeggen. Huisartsen en omliggende ziekenhuizen hadden niet tot nauwelijks tijd zich voor te bereiden.

Uit het inspectierapport bleek ook dat de bestuurders van het ziekenhuis een mogelijk faillissement niet goed bespreekbaar met derden hadden gemaakt. Ze waren bang dat het de kans op een faillissement zou vergroten, bijvoorbeeld als ingehuurd personeel vroegtijdig zou vertrekken.