Kunst in 2019: somber en hoopvol

Met lijstjes van het beste uit het culturele aanbod van 2019 sluit de cultuurredactie het jaar af. En ook: welke kunst vond het publiek leuk, maar de critici niet?

Wat vonden onze recensenten van het culturele aanbod van 2019? In een overzicht met top-5-lijstjes in dit nummer van het Cultureel Supplement presenteren we wat zij de beste voorstellingen, muziek, exposities, films, strips, games en tv-series van het afgelopen jaar vonden.

Daarnaast staan we stil bij kunst die misschien op weinig bijval van critici kon rekenen, maar bij het publiek enorm populair was. En de groeiende discussie over het belang van diversiteit, ook in de kunsten – hoe beïnvloedt die de kunstkritiek? Daarover schrijft onze filmredacteur Sabeth Snijders een essay.

Kunst weerspiegelt de maatschappelijke ontwikkelingen. Dat blijkt uit de korte trendstukken in dit nummer. Kwesties als de klimaatcrisis en de migrantencrisis beheersen het nieuws. Somberheid daarover vindt zijn weerslag in de kunsten. In de popmuziek, merkt muziekredacteur Amanda Kuyper op, leggen opmerkelijk veel artiesten hun sombere gevoelens en persoonlijke crises op tafel. En dat vindt bij het publiek veel weerklank.

Televisieseries die hoog gewaardeerd worden, gaan veel over de donkere kanten van het bestaan. In het theater wordt de klimaatcrisis, onder veel meer, aan de orde gesteld.

Ook over de economische positie van kunstenaars in Nederland was in 2019 bezorgdheid. We nodigden een aantal freelance musici uit om bij een vervroegd kerstdiner daarover te praten, en hun initiatieven om hun positie te verbeteren.

Bij al die problemen blijft kunst troost bieden. En hoop. Een kans om te genieten van schoonheid en verbeelding.

Wij delen onze bevindingen uit het rijk van de verbeelding ook het komend jaar graag met u. We wensen u prettige feestdagen en een rijk cultureel nieuw jaar.

Chef cultuurredactie NRC