Hoogeveen

Bewakers met vuurwapens bij groep asielzoekers

In de extra strenge opvang voor overlastgevende asielzoekers, die in februari 2020 opent in Hoogeveen, krijgen bewakers vuurwapens. Dat zegt de burgemeester van Hoogeveen Karel Loohuis tegen NRC. De asielzoekers mogen niet zonder begeleiding van het terrein af. Medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zullen, bewapend met een pistool, voor orde moeten zorgen, aldus Loohuis.

Het besluit tot een nog strengere opvang volgt na een proef van twee jaar met opvangcentra in Hoogeveen en Amsterdam voor overlastgevende asielzoekers. Het doel van de opvang was lastpakken door nauwe begeleiding tot „gedragsverandering” aan te zetten, waarna ze terug konden naar de reguliere opvang. Woensdag publiceerde Bureau Beke een evaluatie van die opvang, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gedragsverandering en het terugplaatsen naar het reguliere asielzoekerscentrum lukken amper, blijkt uit die evaluatie. (NRC)