Hoogeveen

Bewakers in opvang voor overlastgevende asielzoekers krijgen vuurwapen

In de extra strenge opvang voor overlastgevende asielzoekers, die in februari 2020 opent in Hoogeveen, krijgen bewakers vuurwapens. Dat zegt de burgemeester van Hoogeveen Karel Loohuis tegen NRC. De asielzoekers mogen niet zonder begeleiding van het terrein af. Medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zullen, bewapend met een pistool, voor orde moeten zorgen, aldus Loohuis.

Het besluit tot een nog strengere opvang volgt na een proef van twee jaar met opvangcentra in Hoogeveen en Amsterdam voor overlastgevende asielzoekers. Het doel van de opvang was lastpakken door nauwe begeleiding tot „gedragsverandering” aan te zetten, waarna ze terug konden naar de reguliere opvang. Woensdag publiceerde Bureau Beke een evaluatie van die opvang, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gedragsverandering en het terugplaatsen naar het reguliere asielzoekerscentrum lukken amper, blijkt uit die evaluatie.

De burgemeesters van Amsterdam en Hoogeveen gaven al voor de proef eindigde aan te willen stoppen met deze vorm van opvang voor overlastgevers. De resultaten waren te karig, de inzet van personeel en het oproepen van politie bij akkefietjes te kostbaar.

Onder begeleiding

In Hoogeveen komt nu toch een strenge opvang, voor asielzoekers die agressief zijn naar medewerkers, voor overlast zorgen in de openbare ruimte of dingen vernielen. Asielzoekers mogen voor een bezoek aan de medisch specialist of een advocaat alleen van het terrein af als ze daar toestemming voor hebben, én onder begeleiding. Iedere bewoner krijgt een persoonlijke mentor en een begeleidingsplan. In de opvang komen geen asielzoekers met zware psychiatrische problemen.

Woensdag werd ook bekend dat Afghaanse tolken die hebben gewerkt voor internationale militaire missies in Afghanistan voortaan in aanmerking komen voor bescherming in Nederland. Wanneer ze ‘in direct en persoonlijk gevaar’ komen, maken ze aanspraak op asiel, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat was al langer een wens van het parlement.

Er gelden wel enkele voorwaarden. Zo mogen de Afghaanse tolken zich niet schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten. Ook mag hij of zij niet eerder asiel hebben aangevraagd in een andere EU-lidstaat of een ander land dat als veilig wordt beschouwd.