Brieven

Brieven 19/12/2019

Boerenprotest

Groene bestuurder, help

Ik ben geboren en gebleven in het Groene Hart, op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. Ik heb de schaalvergroting van de boerenbedrijven gezien. Grutto’s zie ik niet meer, de weilanden zijn biljartlakens geworden. Organisaties voor natuur en landschap zeggen op dit moment al te gemakkelijk weer dat boeren nodig zijn voor het onderhoud van het landschap. Dat zou kunnen, maar dan hebben we dringend meer boeren nodig, die zich willen aanpassen aan de eisen van flora en fauna. Geen ‘boze tractor-boeren’. Nog meer hebben we gemeentelijke en provinciale bestuurders nodig, die pal durven staan voor natuur en landschap. Al decennia worden op allerlei locaties in het nog onbebouwde land vergunningen afgeven voor woningbouw en niet-agrarische bedrijven, louter omdat er gemakkelijk geld verdiend mee kan worden.

Eerste klasse

Arbeidsvoorwaarde

Arjen van Veelen geeft vele rake observaties over klasseverschillen in Nederland, in zijn Zie hoe klasseblind we zijn (14/12). Eén nuancering wel: in de eerste klas reist het grootste deel van de mensen niet op eigen kosten, maar op die van de baas, kijk maar naar de kaarten die bij controle aan de conducteur overhandigd worden: de blauwe kaarten zijn NS-Business Cards. Zo wordt een bijna gegarandeerde zitplaats in de trein (want eerste klas) gewoon een bedrijfsbreed uitonderhandelde secundaire arbeidsvoorwaarde – die geldt voor alle salarisschalen, dus daar is weinig elitairs aan.

Wetenschap

Slauerhoff wist het al

In het artikel Last voelt lichter onder flexibel juk (6/12) wordt gewag gemaakt van een onderzoek van een Canadese wetenschapper naar het dragen van een last met een juk, waarbij de vracht, aan beide kanten van een flexibele stok, bij het lopen ritmisch meeveert. Als men met de juiste cadans loopt, drukt de vracht minder zwaar op je schouders. Al in januari 1934 publiceerde de dichter J. Slauerhoff in het literaire tijdschrift Forum het gedicht ‘De dwangarbeiders’ waarin hij hetzelfde fenomeen beschrijft, weliswaar zonder wetenschappelijke onderbouwing. De eerste twee strofen luiden als volgt:

De koelies kermen op de zwarte kaden / Onder de Zuidchineesche zomerzon, / Met plompen zak of zware ton beladen, / Eenzelfden zang van Sjanghai tot Kanton.

Zij zijn maatvast en doen den laadstok deinen, / Het rhythme van hun draftred doet ’t gewicht / Half zweven door de lucht, de schouderpijnen / Zijn minder onverdraaglijk, bijna licht...


neerlandicus

Correcties/aanvullingen

Van Barneveld

In het artikel Hoe ‘Barney’ in 2007 het darts veranderde (14/12, p. E28-29) stond dat Raymond van Barneveld zijn eerste twee wereldtitels behaalde in 1995 en 1996. Dit klopt niet, dat moest zijn 1998 en 1999.

Handbal

In De lange weg naar het wereldgoud (16/12, p. S2-3) werd de bondscoach van de handbalploeg Helle Thomsen Noors genoemd. Zij is Deens.

De Gouden Hoorn

In het artikel ‘Gek’ kanaal roept vele vragen op (16/12, p. 12) was volgens het fotobijschrift de Bosporus te zien. Dat moet de Gouden Hoorn zijn, een zijtak van de Bosporus.