Ouderbijdrage

School mag kind niet weigeren voor schoolreisje

Scholen mogen kinderen niet langer uitsluiten van activiteiten, zoals schoolreisjes, omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. De Tweede Kamer heeft dinsdag met een wetsvoorstel van die strekking ingestemd. Alleen Forum voor Democratie stemde tegen. De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per basisschool en is formeel vrijwillig. Het is niet duidelijk hoe vaak kinderen worden uitgesloten. De ouderbijdrage zorgt al jaren voor discussie. Rotterdam wil dat scholen niet meer dan 50 euro per jaar mogen vragen. Amsterdam wil basisscholen die een jaarlijkse bijdrage van 225 euro of hoger vragen, geen gemeentelijke subsidies meer geven. (NRC)