Brieven

Brieven

De Britse verkiezingen hebben vorige week een grote meerderheid opgeleverd voor Boris Johnson en zijn Conservatieve partij. Maar het beeld dat veel journalisten wekken dat zo ongeveer heel het land op Johnson stemde klopt niet. Door het Britse first-past-the-post-systeem strijkt een kandidaat met relatief weinig stemmen, maar wel net iets meer dan nummer twee, alle zetels van een district op. Dat systeem bevoordeelt de grote partijen op volstrekt onevenredige wijze. Rekent u even mee: de Liberaal-Democraten haalden 11 zetels met 11 procent van de stemmen. Dat is 1 zetel per procent. Labour haalde 203 zetels met 32,2 procent van de stemmen. Dat is 6,3 zetel per procent. De Conservatieven haalden 43,6 procent van de stemmen, maar kregen voor elk procent maar liefst 8,4 zetels. Bij evenredige vertegenwoordiging hadden de Conservatieven 77 zetels minder gekregen (dus geen meerderheid) en de Liberaal-Democraten 59 meer. In zijn blog (Een hectische verkiezingsnacht op de NRC-redactie, 15/12) schrijft de NRC-hoofdredacteur dat de uitslagenkaart bijna alleen maar blauwe (lees Conservatieve) districten toont. Dat is waar, maar de winst ligt vaker aan het verlies van Labour, waardoor de Tory-kandidaat de meerderheid kreeg. De uitslag is zoals die is, maar wat meer diepgravende analyse had ook de NRC niet misstaan.