Bewakers ‘met vuurwapen’ in extra strenge opvang asielzoekers

Asielopvang In Hoogeveen komt een opvang voor asielzoekers die veel overlast geven. De bewaking krijgt vuurwapens, zegt de burgemeester.

Kamer in het asielzoekerscentrum voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen.
Kamer in het asielzoekerscentrum voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen. Foto: Kees van de Veen

In de extra strenge opvang voor overlastgevende asielzoekers, die in februari 2020 opent in Hoogeveen, krijgen bewakers vuurwapens. Dit zegt de burgemeester van Hoogeveen, Karel Loohuis, tegen NRC.

De asielzoekers mogen niet zonder begeleiding van het terrein af. Medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichting en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zullen, bewapend met een pistool, voor orde moeten zorgen, aldus Loohuis.

Het besluit tot een nog strengere opvang volgt na een proef van twee jaar met opvangcentra in Hoogeveen en Amsterdam voor overlastgevende asielzoekers. Het doel van de opvang was lastpakken door nauwe begeleiding tot „gedragsverandering” aanzetten, waarna ze terug konden naar de reguliere opvang. Woensdag publiceerde Bureau Beke, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een evaluatie van die opvang. De gedragsverandering en het terugplaatsen naar het reguliere asielzoekerscentrum lukken amper, blijkt daaruit.

De burgemeesters van Amsterdam en Hoogeveen gaven al voor de proef eindigde aan te willen stoppen met deze vorm van opvang voor overlastgevers. De resultaten waren te karig, de inzet van personeel en het oproepen van politie bij akkefietjes te kostbaar.

‘Geen lieve jongens’

In Hoogeveen komt nu toch een nog strengere opvang. Asielzoekers die agressief zijn naar medewerkers, voor overlast zorgen in de openbare ruimte of dingen vernielen komen in de ‘Handhaving en Toezichtlocatie (HTL), zegt burgemeester Loohuis. „Dit zijn geen lieve jongens, maar mannen die op verschillende plekken voor veel overlast zorgen.” Volgens hem gaan „boa’s met vuurwapens” voor de bewaking zorgen.

Dat Hoogeveen weer een ‘aso-azc’ krijgt, maar dan met een strenger regiem, is een gevolg van „goeie afspraken” met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD), zegt Loohuis. Zo worden in de reguliere asielopvang, die er ook is in Hoogeveen, geen asielzoekers uit veilige landen (zoals Marokko en Algerije), minderjarigen en vluchtelingen die elders een asielaanvraag hebben openstaan geplaatst. Bovendien gaat de opvang niet ten koste van de politiecapaciteit in de regio, zegt Loohuis.

Asielzoekers in de HTL mogen voor een bezoek aan de medisch specialist of een advocaat alleen van het terrein af als ze daar toestemming voor hebben én onder begeleiding. Overdag is er een dagprogramma . Iedere bewoner kriigt een persoonlijke mentor en een begeleidingsplan. In de opvang komen geen asielzoekers met zware psychiatrische problematiek. Staatssecretaris Broekers-Knol hoopt dat het extra strenge azc overlast rond reguliere opvangcentra terugdringt, schrijft zij in een brief die zij woensdag aan de Kamer heeft gestuurd.