Afghaanse tolken krijgen sneller asiel in Nederland

Afghaanse tolken die voor internationale missies in Afghanistan hebben gewerkt, komen voortaan sneller in aanmerking voor asiel in Nederland. Wel zijn er enkele voorwaarden.
Nederlandse militairen aan het werk in het Nederlandse kamp Deh Rawod in Afghanistan.
Nederlandse militairen aan het werk in het Nederlandse kamp Deh Rawod in Afghanistan. Foto Rick Nederstigt/ANP

Afghaanse tolken die hebben gewerkt voor internationale militaire missies in Afghanistan komen voortaan in aanmerking voor bescherming in Nederland. Wanneer zij ‘in direct en persoonlijk gevaar’ komen, maken zij aanspraak op asiel. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Een betere bescherming voor tolken was al langer een wens van het parlement.

Er gelden wel enkele voorwaarden voor de bescherming van de Afghaanse tolken. Zo mogen zij zich niet schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten, zoals oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Ook komt een tolk niet in aanmerking als hij of zij eerder asiel heeft aangevraagd in een andere EU-lidstaat of een ander land dat als veilig wordt beschouwd.

Tot dusver werden tolken uit Afghanistan beschouwd als een zogeheten risicogroep. Hierdoor kregen zij alleen bescherming wanneer zij individueel konden aantonen dat ze gevaar liepen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wilde echter een structurele regeling. Hiervoor werd op 12 november een motie aangenomen die de regering verzocht om te zorgen voor een beter beschermingsbeleid voor tolken.

Naast het parlement maakten ook VluchtelingenWerk Nederland en militaire vakbonden AFMP en VBM zich de afgelopen jaren sterk voor de bescherming van tolken, die een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van de krijgsmacht. „Een geweldige doorbraak voor tolken die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor onze vrede en veiligheid”, schrijft directeur Abdeluheb Choho van VluchtelingenWerk Nederland in een verklaring. Ook AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels reageert verheugd op Twitter, waar ze schrijft dat er „eindelijk gerechtigheid” is voor de tolken.