Ondernemingskamer

Nader onderzoek naar overname kinderopvang Estro

Er komt onderzoek naar de overname in 2010 van kinderopvangbedrijf Estro door private-equityinvesteerder Providence. Dat blijkt uit een vonnis van de Ondernemingskamer. De curator in het faillissement van Estro had dat onderzoek geëist, om te achterhalen waarom de top van het kinderopvangbedrijf instemde met de overname. Providence betaalde indertijd ruim 500 miljoen euro, waarvan 450 miljoen euro als schuld op de balans van de kinderopvangketen kwam. Die ging in 2014 failliet. Rechter en curator vermoeden dat de Estro-top verwijtbaar heeft gehandeld bij de verkoop aan Providence. (NRC)