Onderzoekscommissie

‘Voormalig UvA-rector Dymph van den Boom was slordig, maar plagieerde niet’

Dymph van den Boom, oud-rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA), heeft in haar proefschrift en een aantal redes zonder de juiste bronvermelding stukken tekst overgenomen van anderen, maar zich daarbij niet schuldig gemaakt aan plagiaat. Dat concludeert de externe onderzoekscommissie die de universiteit had ingesteld naar aanleiding van een publicatie van NRC, eerder dit jaar. De bevindingen werden gelekt aan de Volkskrant, die er dinsdag over heeft gepubliceerd.

Juristen en hoogleraren Ton Hol (Universiteit Utrecht) en Marc Loth (Tilburg University) onderzochten of Van den Boom zich in enige vorm schuldig had gemaakt aan plagiaat in een aantal toespraken tussen 2007 en 2017 en haar proefschrift uit 1988, zoals NRC in juni berichtte.

De commissie zag „[een patroon van] slordigheden en tekortkomingen” in de teksten van Van den Boom. Soms waren hele alinea’s letterlijk overgenomen, zonder dat dat voldoende af te leiden was uit de tekst. Citaten stonden ook op de site van de UvA niet altijd tussen aanhalingstekens, terwijl dat wel zou moeten. In andere stukken tekst noemde Van den Boom haar bronnen te impliciet, „enkele keren” werd de bron helemaal niet genoemd.

De werkwijze komt niet overeen met de definitie van plagiaat die de commissie gehanteerd heeft. Daar zou pas sprake van zijn geweest als zij „wetenschappelijke inzichten en ideeën” van anderen had gepresenteerd als van haarzelf. De commissie ziet „geen aanleiding om nader onderzoek in te stellen”. Ook noemt zij het „spijtig” dat er geen klacht was ingediend bij de universiteit, maar dat de zaak via NRC naar buiten kwam. (NRC)

Reactie NRC NRC constateert dat de commissie de bevindingen in de berichtgeving van de krant onderschrijft. Dymph van den Boom heeft in diesredes en proefschrift bij herhaling teksten van anderen letterlijk gekopieerd zonder correcte bronvermelding. Het is vreemd dat de commissie deze werkwijze niet kwalificeert als plagiaat.