Kinderen mogen niet meer worden uitgesloten om ouderbijdrage

Het is niet bekend of en hoe vaak kinderen daadwerkelijk worden uitgesloten van activiteiten omdat hun ouders de bijdragen niet betaalden.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage verschilt per school.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage verschilt per school. Foto Getty Images

Scholen mogen kinderen niet langer uitsluiten van activiteiten zoals schoolreisjes omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat dit moet regelen. Bijna de hele Tweede Kamer stemde met het voorstel in, alleen Forum voor Democratie stemde tegen.

Lees ook: Scholen twijfelen over beknotting van de vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage verschilt per basisschool en is formeel vrijwillig. Wel mogen scholen kinderen uitsluiten van activiteiten die betaald werden uit de bijdrage en die geen verplicht onderdeel zijn van het onderwijsprogramma, zoals een schoolreisje.

Het is niet duidelijk of en hoe vaak kinderen daadwerkelijk wordt uitgesloten. Cijfers over de omvang van dit probleem zijn er niet. SP-Kamerlid Peter Kwint, die het wetsvoorstel mede indiende, zegt elk jaar verhalen te horen over kinderen „die op school moeten blijven, terwijl de rest van de klas weggaat op schoolreis”, stelt hij in een verklaring.

Twitter avatar peterkwint Peter Kwint YES. De hele Kamer (met uitzondering van Forum voor Democratie) stemt ervoor dat kinderen niet langer mogen worden uitgesloten van schoolreisjes en kerstvieringen enz als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. De wet van @Lisawesterveld en mij is aangenomen!

De vrijwillige ouderbijdrage zorgt al jaren voor discussie. Rotterdam wilde dat scholen niet meer dan 50 euro per jaar mochten vragen. De gemeente Amsterdam liet in november weten basisscholen die een vrijwillige bijdrage van 225 euro of meer vragen geen gemeentelijke subsidies meer te geven.

NRC checkte de bewering: ‘Scholen hangen lijsten op van ouders die de ouderbijdrage niet betalen’