Brieven

Brieven 17/12/2019

Ontkoppeling (1)

Geen empirisch bewijs

Sebastien Valkenberg verkondigt het wonder van groei die juist aanzienlijk minder beslag op grondstoffen doet (‘Meer, meer, meer’ is beter voor het milieu, 14/12). Inderdaad een wonder: volgens het rapport Decoupling Debunked (Ontkoppeling Ontzenuwd) van het European Environmental Bureau (EEB) is er geen empirisch bewijs dat economische groei ontkoppeld is van druk op het milieu op een schaal die ook maar in de buurt komt van wat nodig is om de ineenstorting van het milieu een halt toe te roepen. Het is namelijk waarschijnlijk niet mogelijk, ook niet met een Green Deal die groei predikt. In deze kwestie van levensbelang zou de opiniepagina naast blijspraak over milieu en economie, ook plaats moeten bieden aan realisme en alternatieven.

Ontkoppeling (2)

Reken buitenland mee

Als je binnen landsgrenzen kijkt, klopt het inderdaad dat de economische groei stijgt, terwijl de uitstoot van CO2 nagenoeg gelijk blijft. Deze vergelijking houdt echter geen stand als je kijkt naar de import van CO2. De mogelijkheid om economische groei en emissie van broeikasgassen te ontkoppelen zou theoretisch mogelijk zijn, wanneer de mens op basis van rationeel eigenbelang zijn uitstoot vermindert. Empirische studies tonen inderdaad een mogelijke ontkoppeling. Maar omdat deze zich vaak richten op de productieactiviteiten die plaatsvinden binnen de landsgrenzen van westerse landen, wordt de grootschalige uitbesteding van productie aan ontwikkelingslanden buiten beeld geplaatst. Het voordoen van positieve transformerende effecten van een te hoge CO2-prijs is daarbij door verschillende auteurs theoretisch ontkracht. Wij besteden in Nederland veel van onze CO2-intensieve producten uit naar het buitenland, waaronder: palmolie, textiel, etcetera. Kortom: economische groei leidt niet automatisch tot een betere en/of schonere wereld. Consuminderen blijft noodzaak.

en

Ontkoppeling (3)

Licht in de somberte

Sebastiaan Valkenbergs artikel is een lichtpunt tussen alle sombere artikelen over het klimaat. Het heeft wat we in die ‘einde-der-tijdendiscussies’ steeds missen: een gedocumenteerd fris geluid. Het probleem van het steeds herhalen van de somberte is dat mensen er niet meer over willen horen of geloven dat het inferno onontkoombaar is en dat er dus toch niets aan te doen is. En dat mensen de moed verliezen vraagtekens te zetten, omdat je snel in de hoek wordt gezet waar je niet wilt zijn.

Lettergreep

Een leuk spel voor kerst

Het Nederlands taal kent veel eenlettergrepige woorden die wanneer men ze één keer herhaalt, een sterkere of nieuwe betekenis krijgen. Zoals: ach, ach/ doei, doei/ ei, ei/ foei, foei/ gut, gut/ ha, ha/ hè, hè/ hé, hé/ ho, ho/ ja, ja/ kom, kom/ kst, kst/ man, man/ nou, nou/ o, o/ poeh, poeh/ pst, pst/ ra, ra/ rats, rats/ toet, toet/ tok, tok/ ts, ts/ tuf, tuf/ tut, tut/ tuut, tuut/ vroem, vroem/ wel, wel/ zo, zo. Misschien een leuk spel tijdens de kerst. ‘Dumdum’, ‘tumtum’ en ‘taaitaai’ tellen niet mee. En laat de drieslagen maar aan de kerstman over. Ho, ho, ho.

Correcties/aanvullingen

Oordoppen

In de oordopjestest Doppen in je oor (Leven, 14/12, p. L16-17) werd de QuietComfort-koptelefoon abusievelijk toegeschreven aan fabrikant Sennheiser. Dat moet Bose zijn.

Bezige Bij 75 jaar

In het bijschrift bij de foto van De Bezige Bij (Nu mocht Remco Campert op de stoel, 14/12 , p. 18-19) staat dat Mark Beumer uitgeefdirecteur van De Bezige Bij is, dat moet zijn: directeur.

Den Haag

In het artikel Nachtvergunning? Regel ik voor je (14/12, p. 26-28) stond dat veel Turkse Hagenaren ‘Assyriërs’ zijn. Dit had ‘Azeri’s’ moeten zijn. Ook stond er abusievelijk vermeld dat een voormalig zakenpartner van de familie Akyol getapt is in een drugsonderzoek. Niet vermeld was dat de advocaat van Richard de Mos geen commentaar wilde geven.