Brieven

Brieven 16/12/2019

Afghanistan (2)

De kennis was er

Dat het parlement zich ongemakkelijk voelt over de missie in Afghanistan na de recente onthullingen in de Washington Post is alleszins begrijpelijk (Haags ongemak over missie in Afghanistan, 11/12). Hoe kon Nederland geloven in de oorlog in Afghanistan? Omdat de Amerikanen zo optimistisch waren? Ze hadden beter kunnen luisteren naar de lessons learned van de Russische generaals, toen die na negen jaar tevergeefs vechten tegen de Taliban in 1989 met de staart tussen de benen en met enorme verliezen Afghanistan uit vluchtten, en verklaarden dat van de Taliban onmogelijk is te winnen.

De Amerikanen dachten dat wel te kunnen en Nederland dacht daar een steentje aan te kunnen bijdragen. Afgezien van de enorme financiële kosten bezorgde dat de VS meer dan 2.300 en Nederland 25 onnodige doden. De toenmalige Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm en minister van Defensie Eimert van Middelkoop hadden een afdeling ‘Lessons Learned’ ter beschikking. Die lijken ze beiden niet te hebben geraadpleegd. Of die afdeling had op zijn beurt niet naar de Russische generaals geluisterd. Maar dat geldt dan ook voor het parlement. Steek de hand maar in eigen boezem.


militair psycholoog b.d.

landbouw

Laat dier leidend zijn

We weten dat intensieve landbouw rechtstreeks van invloed is op de klimaatverandering en we weten ook dat dieren te lijden hebben onder landbouw. Het lijden van deze dieren wordt echter bijna altijd buiten beschouwing gelaten, of het nu politiek, economisch, ecologisch of wetenschappelijk is. Maar dieren zijn geen objecten, hun lijden in het huidige systeem blijven ontkennen is barbaars en gewetenloos. Daarom dient er een gezond landbouwsysteem te komen, kleinschalig en goed voor dieren, natuur en boeren. Waarin dieren gehuisvest en verzorgd worden in harmonie met hun aard en gedrag. De systemen worden aangepast aan de dieren in plaats van andersom.

Misleidende reclame over de vervaardiging van vlees en zuivel zal net als destijds in de tabaksindustrie verboden moeten worden. Daarentegen kan de overheid plantaardig voedsel stimuleren en consumenten doen laten beseffen dat er geen bloed hoeft te vloeien voor een gezonde en lekkere maaltijd.

politie

Ergens tegen kunnen?

Militair Marco Kroon zwaaide tijdens carnaval met zijn geslachtsdeel. Een agente was daardoor dermate geschokt dat ze een schadevergoeding heeft gekregen. (Na het kikkerpak kwam de kater, 10/12). Als dit de mentale weerbaarheid van de politie is ben ík geschokt.

Die Walküre

Er is ook gratis moois

Net als columnist Marjoleine de Vos was ik bij opera Die Walküre (De muziek, teder en groot als het noodlot, 9/12). En ja, het was prachtig en bij onze voorstelling zat ook een heel vak vol schoolkinderen. De prijs van deze voorstellingen is hoog, zoals De Vos opmerkt. Zij betreurt het dat zo’n avond alleen voor de rijke(ren) is weggelegd. Maar waarom niet geschreven over de gratis lunchconcerten die elke dinsdag van half een tot een bij de Nationale Opera & Ballet plaatsvinden of de gratis openbare repetitie elk kwartaal in het Concertgebouw of alle programma’s die dagelijks worden aangeboden door de Universiteit van Amsterdam bij Spui25? Hoop dat u daar eens heen gaat en schrijft over al dat moois waar iedereen zomaar heen kan.

Correcties/aanvullingen

Warmtestad

In het artikel De overlast is niet te harden (10/12, p. E7) staat dat de bewoners een mail stuurden naar de woningcorporatie, die vervolgens een buurtagent op hen afstuurde. Dat is onjuist, ze stuurden een mail naar Warmtestad, het bedrijf dat het warmtenet aanlegt, waarna een agent hen bezocht.