Bijna 40 procent inwoners Nederland heeft in 2060 migratieachtergrond

Nederland telt nu 4,2 miljoen inwoners met een migratieachtergrond. In 2060 zullen dat er 7,6 miljoen zijn, verwacht het CBS.
Vrouwen op de markt in Rotterdam.
Vrouwen op de markt in Rotterdam. Foto Robin Utrecht/ANP

In het jaar 2060 heeft 39 procent van de inwoners van Nederland een migratieachtergrond. Er wonen dan bijna 20 miljoen mensen in Nederland. Tot die conclusie komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag in zijn nieuwe bevolkingsprognose.

Momenteel bestaat de Nederlandse bevolking nog voor bijna een kwart uit mensen met een migratieachtergrond. Hun absolute aantal zal de komende veertig jaar toenemen van 4,2 miljoen naar 7,6 miljoen. In dezelfde periode daalt het inwonertal dat een Nederlandse achtergrond heeft van 13,2 miljoen naar net onder de 12 miljoen. Zes op de tien inwoners met migratieachtergrond zullen in 2060 van niet-westerse origine zijn, iets meer dan nu.

Wat de geboorteplek betreft van inwoners van Nederland met een migratieachtergrond, verandert er vrijwel niets. Over vier decennia zal circa 55 procent van hen in het buitenland geboren zijn. 45 procent zal in Nederland ter wereld zijn gekomen. Momenteel is die verdeling nagenoeg hetzelfde.

Het CBS benadrukt dat de voorspellingen onzeker zijn. Er kunnen bijvoorbeeld in de toekomst meer of juist minder migranten Nederland binnen komen. Het is ook niet zeker of inwoners met Nederlandse achtergrond en migratieachtergrond de komende decennia even veel kinderen blijven krijgen als nu. In 2020 komt het statistiekbureau met een nieuwe prognose. Vorig jaar was de voorspelling nog dat in 2060 34 procent van de bevolking een migratieachtergrond zou hebben.

Meer immigratie

De totale bevolkingsomvang van Nederland ligt in 2060 waarschijnlijk zo rond de 19,6 miljoen. Over vier jaar zullen er vermoedelijk voor het eerst meer dan 18 miljoen mensen in Nederland wonen. In de vijftien jaar daarna stijgt het inwonertal naar de 19 miljoen. Die groei wordt vooral veroorzaakt doordat er meer mensen naar Nederland verhuizen dan dat er mensen uit het land vertrekken.

Vanaf 2030 zakt de bevolkingsgroei wat in: er zullen meer mensen emigreren en langzamerhand zal de sterfte het aantal geboorten inhalen. Dat laatste hangt vooral samen met het toenemende aantal hoogbejaarden. Nederland telt nu 800.000 tachtigplussers, over twintig jaar zijn dat er naar verwachting twee keer zo veel.