Gezond010

Gemeente sluit akkoord over gezondere leefstijl en omgeving voor inwoners

De gemeente Rotterdam gaat de komende jaren meer doen voor een gezonder leven van inwoners. Het gaat niet alleen om meer lichaamsbeweging en gezonder eten, maar bijvoorbeeld ook om minder luchtvervuiling en minder geldstress.

Dat staat in een akkoord met ruim tachtig partijen, Gezond010, dat deze week is gepresenteerd. Het is de Rotterdamse uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord, gecombineerd met de gemeentelijke nota gezondheid voor de periode 2020-2024. De gemeente trekt er jaarlijks 1,9 miljoen euro voor uit.

De gemeente wil minder fastfood, meer gebruik maken van eHealth (zorg via internet) en een betere samenwerking op wijkniveau om ziekte te voorkomen. Alle Rotterdammers moeten toegang krijgen tot een Persoonlijke Gezondheidscheck, een rapport op basis van een vragenlijst met eventuele testen.

De gemeente wil rokers „stopondersteuning” bieden, meer rookvrije plekken creëren en meer voorlichting geven over het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen.

De gemiddelde levensverwachting in Rotterdam is lager dan in de rest van Nederland. Er is meer armoede, ruim één op de vier Rottedammers rookt en de helft heeft overgewicht. (NRC)