Opinie

Niet goed

Wandelend naar de hoofdingang van een ziekenhuis passeer ik een gezin dat dezelfde kant opgaat. De moeder discussieert met haar dochter van ongeveer vijf. Het meisje wil dolgraag een ijsje. De woordenwisseling daarover loopt nogal op, tot moeder haar scherp toewerpt: „Het is wel goed met jou!” Waarop het meisje prompt repliceert: „Maar met jou gaat het niet zo goed, hè.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl