Politie arresteert klokkenluider die klaagde over machtsmisbruik

Schending ambtsgeheim Twee agenten zijn aangehouden op verdenking van lekken van vertrouwelijke informatie. De Rijksrecherche doet onderzoek.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Twee politieagenten van de eenheid Noord-Holland zijn vandaag op het politiebureau in Haarlem gearresteerd omdat ze worden verdacht van het lekken van vertrouwelijke politiegegevens aan NRC.

Een van de aangehouden personen is een hoofdagente die een belangrijke rol speelde als klokkenluider over misstanden binnen het Haagse politiebureau Hoefkade. Zij is al twintig jaar in dienst van de politie. Ze was wijkagent in Den Haag en is sinds maart werkzaam in Noord-Holland.

In september diende ze een klacht in bij de integriteitsafdeling van de politie wegens aanranding door de teamleider van politiebureau Haarlemmermeer. De vrouw kreeg steun van een politie-collega die ook is opgepakt en disciplinair wordt onderzocht wegens „het mogelijk verstrekken van vertrouwelijke politiegegevens aan onbevoegden”.

De van aanranding beschuldigde teamleider is niet aangehouden. Tegen de man loopt sinds eind september een intern onderzoek wegens de beschuldigingen van seksuele intimidatie. Hij heeft zijn diensttelefoon en wapen moeten inleveren.

Meineed en computervredebreuk

Volgens de Rijksrecherche die het onderzoek doet, wordt de hoofdagente verdacht van schending van het ambtsgeheim, valsheid in geschrifte, het doen van valse aangifte, meineed en computervredebreuk. De vermeende strafbare feiten zouden zijn gebeurd in augustus en september 2019.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland bevestigt dat „in het kader van een lopend Rijksrechercheonderzoek twee politieagenten zijn aangehouden”. Verdere mededelingen worden „in belang van het onderzoek” niet gedaan. De politie Noord-Holland zegt „niet te kunnen en mogen ingaan op deze zaak” en verwijst naar het OM.

De aangehouden klokkenluider werd begin dit jaar weggepest in Den Haag nadat onder collega’s uitlekte dat ze bij het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. Agenten maakten zich schuldig aan discriminatie en mishandeling van mensen met een migratieachtergrond.

Mede op grond van haar melding werden deze maand vier politieagenten van politiebureau Hoefkade disciplinair gestraft wegens het toepassen van buitenproportioneel geweld bij de aanhouding van een arrestant. Een agent met de rang van inspecteur kreeg strafontslag en een ander voorwaardelijk ontslag. Daarnaast kregen zes agenten een officiële waarschuwing wegens ongepast gedrag op de werkvloer. Tot de maatregelen werd door de Haagse eenheidsleiding besloten na een intern onderzoek van een jaar.

Seksuele sms’jes

Negen maanden geleden stapte de klokkenluider uit Den Haag over naar de eenheid Noord-Holland. De teamleider Haarlemmermeer, die zelf ook jarenlang bij de politie in Den Haag werkte, ontfermde zich over de klokkenluider en beloofde haar een veilige werkomgeving in zijn team (160 agenten). Vervolgens zou hij de hoofdagente hebben geïntimideerd onder meer door het bij herhaling verzenden van seksuele sms’jes.

In het onderzoek naar de aanranding heeft het bureau VIK van de politie Noord-Holland de telefoon uitgelezen van de gearresteerde agenten. Daaruit zou zijn gebleken dat ze contact hadden met NRC.

Eerder werd een andere klokkenluider over discriminatie en machtsmisbruik door de politie op bureau Hoefkade, teamchef Fatima Aboulouafa, op non-actief gesteld. Zij kreeg het verwijt van de politieleiding dat ze ‘te weinig in verbinding’ stond met haar collega’s. De Nationale Politie heeft burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ingeschakeld om te kijken of er een andere positie voor Aboulouafa binnen de politie kan worden gevonden.

In de top van de politie wordt gezegd dat het vervolgingsbeleid in deze zaak de verantwoordelijkheid is van het OM. De Rijksrecherche valt direct onder de verantwoordelijkheid van het College van PG’s. „Het OM zit er strakker in dan wij”, zegt een topfunctionaris van de Nationale Politie. „Gezag is gezag”.

De twee verdachte agenten mochten donderdagavond naar huis. De hoofdagente is moeder van een minderjarige zoon. Vrijdag om 9.00 uur gaan de verhoren verder.

D66-Kamerleden Monica de Boer en Maarten Groothuizen hebben Kamervragen aangekondigd over de aanhoudingen.