Recensie

Recensie Muziek

Het engelengezang dringt je bloedsomloop binnen

Over Rembrandt wordt wel gegrapt dat hij 300 schilderijen maakte, en dat 350 daarvan in Amerika hangen. Iets soortgelijks geldt voor de Vlaamse renaissancecomponist Josquin des Prez: de Duitse uitgever Georg Foster spotte in de zestiende eeuw dat Des Prez na zijn dood meer schreef dan ervoor. Veel werken kwamen onterecht op naam van „de ware meester der muziek”. De Britse Tallis Scholars brengen al jaren de prachtige missen van Josquin in kaart. En langzaamaan belandt het ensemble in het muzikale schemergebied. Want is die mooie Missa Mater Patris op hun nieuwe album nu wel of niet van Des Prez? Daarover is het laatste woord nog niet gesproken. De Tallis Scholars verbinden deze mis met werk van twee Vlaamse tijdgenoten, Antoine Brumel en Noel Bauldeweyn. Het koor behandelt alle drie met evenveel toewijding en liefde. Het engelengezang dringt als een warme gloed je bloedsomloop binnen, totdat er niets anders meer bestaat dan een muzikaal-religieuze roes.