Brieven

Brieven

Foto iStock
Foto iStock

Aan de vooravond van een Kamerdebat over het oprukken van het Engels in het hoger onderwijs willen de heren Paternotte en Rinnooy Kan een lans breken voor deze ontwikkeling (Verengelsing is typisch Nederlands, 9/12). Hun betoog is echter niet consistent: enerzijds willen ze buitenlandse studenten onbeperkt toegang geven tot het hoger onderwijs. Anderzijds vinden ze dat Nederlands in het onderwijs de ruime plek mag innemen die het verdient. Maar dat gaat niet samen. Die buitenlandse studenten komen alleen als de opleiding Engelstalig is. Ook het voorbeeld van de Chinese topstudent die na een master psychologie bij een Nederlandse verslavingszorginstelling is gaan werken, is curieus. In Maastricht is die opleiding in het Engels. Helpt die afgestudeerde z’n Nederlandse patiënten nu dan in het Engels? Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat deze Chinees zoveel Nederlands geleerd heeft dat hij delicate gesprekken in onze taal kan voeren. Een beetje een propagandavoorbeeld dus van de D66’ers.