Brieven

Verspil geen publiek geld meer aan de verzuiling in het onderwijs

Foto ANP

Het is opmerkelijk dat de vier interessante essays met verschillende invalshoeken over artikel 23 van de grondwet verschenen onder de vlag ‘vrijheid van onderwijs’ (Wat moeten we met de vrijheid van onderwijs?, 10/12). Het idee dat wij met onderwijsvrijheid te maken hebben, is misleidend. Binnen het huidige bestel hebben de schoolbesturen de vrijheid om te selecteren welke leerlingen zij toelaten, maar de ouders hebben niet altijd die vrijheid om hun kind naar de school van hun keuze te sturen. Ik mis in de essays de vraag: hoeveel belastinggeld gaat er jaarlijks naar de verzuiling in het onderwijs? Er zijn meer dan duizend stichtingen voor afzonderlijke basisscholen die samen een enorm bedrag aan publiek geld steken in staf en adviseurs en een gebouw. Laten we de burgers daarin inzicht geven, zodat zij zelf kunnen besluiten of de verzuiling nog vanuit het publieke geld gefinancierd moet worden. Voor goede leraren is meer geld nodig en ook voor kansarme kinderen moet meer geld vrijkomen, zodat zij gelijke kansen krijgen om een goede start in het leven te maken. Als we de ouders zouden vragen om te kiezen tussen verzuiling of goed onderwijs, dan is die keuze snel gemaakt. Het geld dat nu naar de verzuiling gaat, kan beter uitgegeven worden aan kwaliteitsverbetering.


onderwijsdeskundige