Brieven

Brieven nrc.next 11/12/2019

Cordon sanitaire

‘De orde’ is niet inclusief

Marcel ten Hooven impliceert dat onze rechtsstaat in het heden aan iedereen de mogelijkheid geeft om gehoord te worden, waarbij ‘democratie’ en ‘gevestigde orde’ voor hem geheel lijken samen te vallen (Leg een cordon sanitaire rond de revolutionairen, 7/12). Dit is echter fundamenteel onjuist. Ook nu nog produceert de gevestigde orde gemarginaliseerden (globaliseringsverliezers, transgenders, vluchtelingen of staatlozen), wat impliceert dat hun strijd tegen de gevestigde orde juist iets democratisch heeft en kan en moet worden gevoerd.

Het is een illusie om te denken dat de gevestigde orde hun zomaar ‘inclusie’ kan geven: 150 parlementariërs kunnen nu eenmaal niet de hele bevolking representeren, vooral niet als ze overwegend wit zijn en hoogopgeleid.

Toeslagen (1)

Kijk ook naar rol Kamer

In de toeslagenaffaire heeft de Tweede Kamer veel boter op haar hoofd (Staatssecretaris Snel overleeft motie van wantrouwen, 4/12). Het toeslagenstelsel is met name op aandringen van de Kamer ingevoerd, ondanks luide waarschuwingen van experts dat het voor de Belastingdienst onuitvoerbaar zou zijn. Na fraude door Bulgaren eiste de Kamer strenger optreden door de Belastingdienst. Nu dit heeft geleid tot excessen staat zij weer op haar achterste benen. Een debat over haar eigen, kwalijke rol in dezen zou de Kamer zeker niet misstaan.

Toeslagen (2)

En de dienst zelf?

Staatssecretaris Menno Snel (D66) heeft de ministeriële verantwoordelijkheid voor het voor veel mensen rampzalig functioneren van de Belastingdienst (‘Ik zit door de Belastingdienst diep in de schulden’, 6/12). Toen Snel in de Tweede Kamer verantwoording probeerde af te leggen rees bij mij de vraag wie er verantwoordelijk is voor het operationeel functioneren van die dienst. Wie zijn de directeur, de afdelingshoofden, de ICT-experts? Waarom moeten zij niet publiekelijk verantwoording afleggen? Heeft de minister overwogen tegen hen persoonlijk corrigerende maatregelen te treffen zoals schorsing, demotie of ontslag? Waarom heeft de Tweede Kamer daar niet naar gevraagd ?

Jongeren met beperking

Laat ze doorleren

Los van de onrechtvaardige behandeling van schoolgaande jongeren met een beperking (Kwetsbare jongeren moeten van school, 6/12) is ook de leeftijdsgrens van 20 jaar volkomen arbitrair. Mensen met een ontwikkelingsachterstand hun wens ontnemen om door te mogen leren, iets moois van hun leven te maken – dat mag je niet begrenzen.

Vallende ouderen

Blijf gratis fit

Naar aanleiding van het artikel over vallende ouderen (Jaarlijks vierduizend ouderen dood door een val – hoe kan dat?, 6/12) wil ik mijn lof zingen van het tv-programma Nederland in Beweging (Max). Dankzij dit dagelijkse kwartiertje gymnastiekles kan ik mijn eigen veters nog zwierig strikken. Andere voordelen: je hoeft er de deur niet voor uit, en je blijft kosteloos fit.

Armoede

Decadente kloof

In het midden van Het Blad bij NRC, waar de decadentie zoals gewoonlijk en in de decembermaand nog heftiger van afdroop, stond de column van Bas Heijne over armoede; in deze context tenenkrommend. Moet ik deze lezen als tegenwicht, ongelukkig toeval, of stommiteit? Ik ben als NRC-lezer gewend om met enige cognitieve dissonantie om te gaan, gezien de kloof tussen de redactionele inhoud en de advertenties, advertorials en webwinkel. Deze is nu genadeloos zichtbaar gemaakt.

Correcties/aanvullingen

Doping

In het artikel Rusland wacht nog meer onheil (9/12, p. E11) stond dat Rusland in 2016 onder neutrale vlag meedeed aan de Zomerspelen. Dit gold alleen voor de Winterspelen van 2018.