Brieven

Brieven NRC Handelsblad 11/12/2019

Toeslagen (1)

Kijk ook naar rol Kamer

In de toeslagenaffaire heeft de Tweede Kamer veel boter op haar hoofd (Staatssecretaris Snel overleeft motie van wantrouwen, 4/12). Het toeslagenstelsel is met name op aandringen van de Kamer ingevoerd, ondanks luide waarschuwingen van experts dat het voor de Belastingdienst onuitvoerbaar zou zijn. Na fraude door Bulgaren eiste de Kamer strenger optreden door de Belastingdienst. Nu dit heeft geleid tot excessen staat zij weer op haar achterste benen. Natuurlijk heeft de dienst grove foute gemaakt die niet hadden mogen gebeuren en gecorrigeerd moeten worden. Maar een debat over haar eigen, kwalijke rol in dezen, zou de Kamer zeker niet misstaan.

Toeslagen (2)

En de dienst zelf?

Staatssecretaris Menno Snel (D66) heeft de ministeriële verantwoordelijkheid voor het voor veel mensen rampzalig functioneren van de Belastingdienst (‘Ik zit door de Belastingdienst diep in de schulden’, 6/12). Toen Snel in de Tweede Kamer verantwoording probeerde af te leggen rees bij mij de vraag wie er verantwoordelijk is voor het operationeel functioneren van die dienst. Wie zijn de directeur, de afdelingshoofden, de ICT-experts? Waarom moeten zij niet publiekelijk verantwoording afleggen? Heeft de minister overwogen tegen hen persoonlijk corrigerende maatregelen te treffen zoals schorsing, demotie of ontslag? Waarom heeft de Tweede Kamer daar niet naar gevraagd ?

Cordon sanitaire

‘De orde’ is niet inclusief

Marcel ten Hooven impliceert dat onze rechtsstaat in het heden aan iedereen de mogelijkheid geeft om gehoord te worden, waarbij ‘democratie’ en ‘gevestigde orde’ voor hem geheel lijken samen te vallen (Leg een cordon sanitaire rond de revolutionairen, 7/12). Dit is echter fundamenteel onjuist. Ook nu nog produceert de gevestigde orde gemarginaliseerden (globaliseringsverliezers, transgenders, vluchtelingen of staatlozen), wat impliceert dat hun strijd tegen de gevestigde orde juist iets democratisch heeft en kan en moet worden gevoerd. Het is een illusie om te denken dat de gevestigde orde hun zomaar ‘inclusie’ kan geven: 150 parlementariërs kunnen nu eenmaal niet de hele bevolking representeren, vooral niet als ze overwegend wit zijn en hoogopgeleid.

Jongeren met beperking

Laat ze doorleren

Los van de onrechtvaardige behandeling van schoolgaande jongeren met een beperking (Kwetsbare jongeren moeten van school, 6/12) is ook de leeftijdsgrens van 20 jaar volkomen arbitrair. Mensen met een ontwikkelingsachterstand hun wens ontnemen om door te mogen leren, beter te worden, iets moois van hun leven te maken – dat kan en mag je niet begrenzen.

Vallende ouderen

Blijf gratis fit

Naar aanleiding van het artikel over beweegtraining en vallende ouderen (Jaarlijks vierduizend ouderen dood door een val – hoe kan dat?, 6/12) wil ik mijn lof zingen van het tv-programma Nederland in Beweging (Max). Dankzij dit dagelijkse kwartiertje gymnastiekles kan ik – toch al bejaard – bijvoorbeeld mijn eigen veters nog zwierig strikken. Andere voordelen: je hoeft er de deur niet voor uit, je hebt geen sportkleding nodig hebt (thuis gymmen kan ook in je niksnaks), je bepaalt zelf het tijdstip van de les (je kan het programma terugkijken) en je kunt kosteloos fit blijven.

Armoede

Decadente kloof

In het midden van Het Blad bij NRC, waar de decadentie zoals gewoonlijk en in de decembermaand nog heftiger van afdroop, stond de column van Bas Heijne over armoede ; in deze context tenenkrommend. Moet ik deze lezen als een tegenwicht, een ongelukkig toeval, of een stommiteit? Ik ben als NRC-lezer wel gewend om met een flinke dosis cognitieve dissonantie om te gaan, gezien de kloof tussen de redactionele inhoud en de advertenties, advertorials en webwinkel. Deze kloof is nu genadeloos zichtbaar gemaakt.