Branchevereniging: in 2018 te weinig sociale huurwoningen gebouwd

In 2018 kwamen er 13.000 nieuwe sociale huurwoningen bij. Volgens woningcorporaties hebben zij last van te hoge kosten en een gebrek aan bouwlocaties.
Werkzaamheden op een bouwterrein in Den Haag.
Werkzaamheden op een bouwterrein in Den Haag. Foto Freek van den Bergh/ANP

Woningcorporaties hebben in 2018 bijna 13.000 sociale huurwoningen gebouwd, een „dieptepunt” volgens branchevereniging Aedes. De organisatie heeft woensdag een jaaroverzicht gepubliceerd van de werkzaamheden van de branche (pdf).

Het aantal gerealiseerde projecten ligt met 12.763 nieuwe huizen onder 2017, toen er 14.387 bijkwamen. In het jaar daarvoor waren het er 15.237. In 2018 wilden de corporaties zo’n 30.000 woningen per jaar bouwen: dat is voor deze kabinetsperiode afgesproken in de Nationale Woonagenda die mede door Aedes is opgesteld.

Lees ook: nieuwbouwwoningen zijn kabinet miljarden waard

Vorig jaar kwamen er voornamelijk een- en meergezinswoningen bij. De huurprijs voor die nieuwbouwhuizen is gemiddeld 588 euro per maand. 80 procent van de huizen is bedoeld voor mensen in de laagste inkomensklasse. De totale woningvoorraad groeit, volgens de branchevereniging, in de sectoren voor koophuizen en de vrije huur. Daardoor wordt het aandeel van de sociale huursector relatief klein.

De corporatiekoepel wijt het lage aantal nieuwe sociale huurwoningen aan stijgende bouwkosten en belastingen. De financiële haalbaarheid van nieuwe projecten staat verder onder druk omdat de corporaties geacht worden gasvrije huizen te bouwen. Ook geven gemeenten niet genoeg locaties vrij waar gebouwd kan worden aan de projecten. In een persbericht stelt de voorzitter van Aedes dat de zoektocht voor mensen die gebruikmaken van die sector - jongeren, alleenstaanden of mensen met lagere inkomens - „uitzichtloos” wordt.