‘Helft kankerpatiënten maakt ziekenhuiskeuze niet bewust’

De meeste kankerpatiënten gaan naar een ziekenhuis dat dichtbij is. De helft heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor hun behandeling.
Niet alle ziekenhuizen hebben dezelfde expertise in de behandeling van kanker.
Niet alle ziekenhuizen hebben dezelfde expertise in de behandeling van kanker. Foto GettyImages

De helft van de kankerpatiënten zegt niet bewust te hebben gekozen voor het ziekenhuis waar zij behandeld worden. 51 procent stond niet stil bij de vraag of daar voldoende of de juiste expertise aanwezig is.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) vroeg patiënten een online vragenlijst in te vullen. De meeste van de 7.400 respondenten gaven aan een ziekenhuis te hebben gekozen omdat dat dicht in de buurt ligt of omdat ze het al kenden. De groep hogeropgeleiden onder de respondenten ging vaker dan lageropgeleiden zelf op zoek naar informatie over de expertise.

22 procent van de respondenten zou de keuze voor het ziekenhuis nu anders aanpakken: ze zouden bijvoorbeeld beter hebben uitgezocht welk ziekenhuis de expertise in huis heeft, of zouden eerder voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen. Bijna 30 procent zou eerder een second opinion hebben laten uitvoeren; van de gehele groep heeft 22 procent daadwerkelijk een tweede advies ingewonnen.

Zelf informatie zoeken

„Het is voor ons vooral belangrijk dat mensen weten dat zij kunnen kiezen. Prima als zij dan alsnog voor hetzelfde ziekenhuis gaan”, stelt een woordvoerder van NFK. Volgens de organisatie geven ziekenhuizen te weinig informatie. „We willen dat ziekenhuizen transparanter zijn”, zegt de woordvoerder van de NFK. In november bleek nog dat achttien ziekenhuizen in Nederland eigenlijk te onervaren zijn voor de uitvoer van kankeroperaties.

Het is moeilijk vast te stellen welke concrete gevolgen een ‘verkeerde’ keus voor het ziekenhuis heeft, geeft de woordvoerder aan: „Als patiënten overleden zijn, is niet meer na te gaan in hoeverre dat aan het ziekenhuis ligt.” Veel patiënten (de meeste respondenten zijn in de afgelopen jaren behandeld) worden tijdens hun behandeling wel doorverwezen. Als zij langer in een zorgtraject zitten, worden zijzelf ook kritischer omdat ze soms in de gelegenheid komen behandelingen te vergelijken. „Dan maken ze alsnog een keuze.”