Vlaanderen bereikt akkoord over klimaatplan – nu nog één voor heel België

Klimaat De Vlaamse regering wil onder meer de snelheid op de Brusselse ring verlagen. Met het nieuwe klimaatplan haalt het Belgisch gewest Europese doelstellingen niet.

Verkeer in de Brusselse Wetstraat. Vlaanderen wil de snelheid op de ring van Brussel verlagen om klimaatverandering tegen te gaan.
Verkeer in de Brusselse Wetstraat. Vlaanderen wil de snelheid op de ring van Brussel verlagen om klimaatverandering tegen te gaan. Foto STEPHANIE LECOCQ

Ook de Vlaamse minister van Leefmilieu Zuhal Demir kan nu - later dan andere regeringsleiders - op weg naar de Klimaattop in Madrid. Vlaanderen bereikte maandagochtend een akkoord over haar klimaatplan. Met vertraging: het plan had er vrijdag al moeten liggen, maar toen waren nog nieuwe berekeningen nodig.

Een van de belangrijkste besluiten in het akkoord is dat de snelheid op de Brusselse Ring verlaagd wordt van 120 naar 100 kilometer per uur. Dat was eerder in Antwerpen al het geval. Een algemene verlaging van de snelheid, zoals in Nederland, komt er niet. Vlaanderen wil verder onder meer dat er 10.000 hectare bos bijkomt en dat boeren tegen 2030 een kwart minder CO2 uitstoten. Ook wordt er meer geïnvesteerd in openbaar vervoer, zo blijkt uit de 350 aangekondigde maatregelen voor de periode 2021 tot 2030.

Vlaanderen zou volgens de berekeningen met dit plan niet de Europese doelstellingen halen. Met de maatregelen zal tegen 2030 32,6 procent minder CO2 worden uitgestoten, terwijl Europa de CO2-uitstoot met minstens 35 procent wil verminderen. De andere twee Belgische gewesten bereiken dat volgens hun plannen wel ruim: 55 procent minder uitstoot in Wallonië en 40 procent minder in Brussel tegen 2030.

Het doel van 35 procent blijft ook in Vlaanderen staan, verzekerde Vlaams minister-president Jan Jambon van de rechts-conservatieve partij N-VA tijdens een persconferentie. Volgens hem kan het tekort deels worden opgevangen door technologische innovatie. Hij rekent bijvoorbeeld op de komst van zelfrijdende elektrische auto’s.

Tegen het eind van het jaar moeten de drie Belgische regio’s en de federale overheid het eens worden over een gezamenlijk Belgisch klimaatplan, dat dan bij de Europese Commissie ingeleverd moet worden.

Minister Demir ging maandag nietmet de trein naar Madrid maar, zoals ze het vorige week op de radio verwoordde, ‘planepoolend’. Dat wil zeggen: „Met zo veel mogelijk mensen in het vliegtuig, om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.”

Lees ook dit eerdere stuk van correspondent Anouk van Kampen over klimaatpolitiek in België