Lobby

Oud-voorzitter Commissariaat voor de Media wordt lobbyist voor Netflix

Madeleine de Cock Buning, voormalig toezichthouder op de media, gaat werken voor Netflix. Als hoofd ‘public policy’ wordt zij vanaf januari de belangrijkste lobbyist voor Netflix in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. De Cock Buning was sinds 2009 werkzaam voor het Commissariaat voor de Media, en sinds 2013 voorzitter. Het Commissariaat ziet erop toe dat omroepen zich houden aan de Mediawet. Sinds 2015 valt ook Netflix onder dat toezicht.

Interne chaos en stuurloosheid bij waakhond voor de media

SP-Kamerlid Peter Kwint heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Arie Slob (Media, CU) over de schijn van belangenverstrengeling. Toen in juli bekend werd dat algemeen directeur van het Commissariaat Suzanne Teijgeler bij Discovery Benelux in dienst trad, werden dezelfde vragen gesteld.

Het Commissariaat laat weten dat er voor de commissarissen geen „afkoelperiode” bestaat. De integriteitscode van de toezichthouder schrijft alleen voor dat voor „voormalig medewerkers van het CvdM een wettelijke geheimhoudingsplicht geldt die ook voortduurt nadat men het CvdM heeft verlaten”. Netflix laat weten dat er „een afkoelingsperiode van zes maanden” in acht is genomen.

In Brussel heeft Netflix onder meer te maken met de nieuwe Europese regels voor audiovisuele mediadiensten. De nieuwe audiovisuele mediarichtlijn geldt niet langer uitsluitend voor traditionele tv-zenders maar ook voor video-on-demanddiensten als Netflix en Amazon en voor websites als YouTube.

De mediarichtlijn verplicht de aanbieders van video-on-demand onder meer om een minimum percentage aan Europese series en films op te nemen in de catalogus. Zo wil de EU de eigen mediasector stimuleren. Netflix krijgt daarbij dus te maken met inhoudelijke bemoeienis van overheden op zijn programmering.

Verder studeert de EU op mogelijke regelgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat raakt de automatische tips die Netflix zijn abonnees geeft. (NRC)