Brieven

Brieven

Foto Robin Utrecht

In 2018 zijn ruim 4.600 mensen overleden na een val, 600 meer dan het jaar daarvoor (Jaarlijks vierduizend ouderen dood door een val – hoe kan dat?, 5/12). Sinds 2010 is het aantal overledenen door een val zelfs meer dan verdubbeld. Voornamelijk kwetsbare ouderen zijn slachtoffer. Het artikel noemt tal van oorzaken, variërend van vergrijzing tot aan langer thuis blijven wonen. De belangrijkste oorzaak wordt echter niet genoemd: de verbeterde registratie van deze dodelijke valincidenten. Iemand die valt en een botbreuk oploopt zal hier zelden direct aan overlijden. Iemand wordt vaak geopereerd, komt op bed te liggen en overlijdt enige tijd later aan bijvoorbeeld een longontsteking. Geeft de behandelend arts de longontsteking als doodsoorzaak op, dan wordt overlijden niet geregistreerd als ‘overlijden na val’. Pas als de arts het overlijden meldt bij een forensisch arts, kan het overlijden op de juiste wijze geregistreerd worden: als ‘niet natuurlijk dood door accidentele val’. De forensische geneeskunde merkt al jaren dat de meldingsbereidheid onder artsen is toegenomen en valincidenten beter gemeld worden. Door de toegenomen meldingsbereidheid stijgt logischerwijs ook het aantal registraties. Door een goede registratie wordt de omvang van het probleem inzichtelijk.


Voorzitter Forensisch Medisch Genootschap