Aantal huishoudens met laag inkomen 3 jaar gelijk gebleven

Het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen, is voor het derde jaar op rij gelijk. Vorig jaar moesten 584.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is Rotterdam de armste stad van Nederland.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is Rotterdam de armste stad van Nederland. Foto Sem van der Wal/ANP

Het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen is de afgelopen drie jaar gelijk gebleven, ondanks de groei van de economie. Ook het risico op armoede is in 2018 niet veranderd ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2018.

Vorig jaar moesten 584.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen, dat waren er net zoveel als in 2017. Ook hadden zo’n 264.000 kinderen vorig jaar te maken met armoede. Dat aantal is ten opzichte van 2017 eveneens niet veranderd.

Nederland telt in totaal ongeveer 7,4 miljoen huishoudens. In 2019 is het aantal huishoudens dat van een laag budget moet rondkomen waarschijnlijk wel iets gedaald, schat het CBS. Die cijfers zijn nog niet bekend.

Vanwege de economische crisis nam het aantal arme huishoudens tussen 2011 en 2013 toe, van 6,9 naar 8,9 procent. In 2016 daalde dat aantal weer naar 7,9 procent, maar daar blijft het nu al een aantal jaar steken. Het CBS geeft in het rapport geen verklaringen voor de cijfers.

Meer huishoudens langdurig arm

Van de huishoudens met een laag inkomen zaten er 232.000 de afgelopen vier jaar in dezelfde situatie. Dat is opvallend, omdat de Nederlandse economie de afgelopen vijf jaar juist groeide. Het aantal Nederlandse huishoudens met een langdurig laag inkomen is 3,3 procent, net als in 2017.

Van de huishoudens met een niet-westerse achtergrond, had een kwart te maken met een laag inkomen. Met name vluchtelingen uit Syrië en Eritrea met een verblijfsvergunning lopen risico op armoede. Behalve huishoudens met een migratie-achtergrond lopen ook eenoudergezinnen en alleenstaanden tot AOW-leeftijd meer kans om in armoede terecht te komen. Van de groep werkende Nederlanders, liepen zzp’ers het meeste risico.

Of er sprake is van risico op armoede, bepaalt het CBS aan de hand van drie factoren. Het inkomen moet lager zijn dan de Europese armoedegrens. Dat betekent dat het inkomen lager dan 60 procent van het doorsnee besteedbaar huishoudensinkomen van de bevolking is. Ook worden andere factoren meegewogen. Zo moet een huishouden bijvoorbeeld financieel ernstig worden beperkt, bijvoorbeeld doordat ze geen auto kunnen betalen.

Spreiding over Nederland

Wat betreft de spreiding van arme huishoudens over Nederland, telde Rotterdam vorig jaar de meeste huishoudens met een laag inkomen, gevolgd door Groningen, Amsterdam en hekkensluiter Arnhem. In Rotterdam was de kans op langdurige armoede vorig jaar bovendien het grootst. In de top tien staan behalve Den Haag uitsluitend gemeentes buiten de Randstad, zoals Enschede, Heerlen, Nijmegen en Leeuwarden.