Ongelijkheid

CPB: erfenissen vergroten vermogensongelijkheid niet

Vermogende huishoudens kregen de afgelopen jaren vaker een erfenis of schenking dan minder vermogende gezinnen, maar dat leidt per saldo niet tot een grotere vermogensongelijkheid. Dat meldde het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag. Dat komt doordat de schenkingen vaak terechtkomen bij een jongere, minder vermogende generatie. Huishoudens met een lager vermogen ontvangen weliswaar minder vaak schenkingen of erfenissen, maar deze zijn vergeleken met hun eigen vermogen vaak groter. Ongelijkheid wordt deels doorgegeven, maar het ‘oude’ vermogen verspreidt zich bij volgende generaties over nieuwgevormde huishoudens. En kinderen van rijkere ouders vormen soms een huishouden met kinderen uit een minder vermogend gezin. (NRC)