Raad voor de Rechtspraak

Rechters straffen harder dan twintig jaar geleden

Rechters straffen harder dan twintig jaar geleden. Onvoorwaardelijk opgelegde straffen liggen gemiddeld 11 procent hoger dan in 1998. Dit blijkt uit een analyse van de Raad voor de rechtspraak. Vooral gewelds- en seksuele misdrijven worden harder bestraft; de straffen voor dit soort delicten lagen in 2018 65 procent hoger dan in 1998. Ook verkeersmisdrijven en vernielingen of misdrijven tegen orde en gezag worden daders zwaarder aangerekend. Drugsmisdrijven zijn minder hard bestraft, een daling van gemiddeld 20 procent. Straffen voor vermogensmisdrijven blijven vrijwel gelijk. Een deel van de verklaring voor de hardere straffen zit in „een sterke stijging” van het aantal opgelegde taakstraffen. Die zijn vooral in de plaats van boetes gekomen en niet in de plaats van vrijheidsstraffen. (NRC)