Uitstoot fabriek Tata Steel veel hoger dan toegestaan

Drie koelers uit de sinterfabriek van Tata Steel mogen elk maximaal één kg per uur uitstoten. In werkelijkheid blijkt de uitstoot per koeler 1,5 tot 2 kg per uur.
Fabrieken van Tata Steel in IJmuiden.
Fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Foto Jeroen Jumelet/ANP

De uitstoot van stof uit een van de fabrieken van Tata Steel in IJmuiden is veel hoger dan toegestaan. Dat meldt de provincie Noord-Holland donderdag op basis van metingen van de staalfabrikant zelf. Het gaat om de uitstoot van stof uit drie koelers van de zogenoemde sinterfabriek, deze is anderhalf tot twee keer hoger dan toegestaan. Veel inwoners in de omgeving van de staalfabriek maken zich al jaren zorgen over het effect van de uitstoot op hun gezondheid. Een installatie die de uitstoot kan filteren laat nog tot vijftien maanden op zich wachten.

In de sinterfabriek wordt ijzererts onder hoge temperatuur bewerkt tot sinter, een grondstof waarmee Tata Steel vervolgens ruwijzer maakt. In de emissie die uit deze fabriek via koelers in de buitenlucht komt, zit stof en daaraan verbonden elementen zoals het zware metaal lood. Deze drie koelers mogen elk maximaal één kilogram per uur uitstoten. In werkelijkheid blijkt de uitstoot per koeler 1,5 tot 2 kilogram per uur.

Het is onduidelijk wat de uitstoot van dit stof voor gevolgen kan hebben voor de gezondheid van omwonenden. Een woordvoerder van Tata Steel benadrukt dat de concentraties stof en lood wel binnen de grenswaarden voor de luchtkwaliteit, gehanteerd door het RIVM, vallen.

Lees ook: Tata Steel verder in het nauw door grafietregen

Verder onderzoek

De koelers zijn verantwoordelijk voor 0,5 procent van de totale concentratie van het stof in de omgeving van de fabriek en voor 1,5 procent van de concentratie lood. Het grootste gedeelte slaat neer op het terrein van Tata Steel. De provincie heeft aangekondigd ook de uitstoot van de andere fabrieken en hoogovens van Tata Steel te gaan onderzoeken.

Tata Steel ontdekte naar eigen zeggen eind april bij vervanging van de huidige koelers dat de stofuitstoot mogelijk te hoog was. Verder onderzoek daarnaar is deze maand afgerond. De provincie gaat onderzoeken waardoor de hogere uitstoot zo lang onopgemerkt is gebleven, pas daarna wordt gekeken of er sancties volgen.

De staalfabriek van Tata Steel veroorzaakt al jaren overlast in de omgeving door stank, herrie en uitstoot. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde eerder dit jaar dat zogeheten grafietregens die afkomstig zijn uit de staalfabriek een gezondheidsrisico voor jonge kinderen vormen. Het gaat daarbij om wolken zwart stof die zware metalen bevatten en neerslaan in de omgeving van de fabriek. De stofuitstoot van de sinterfabriek staat los van deze grafietregens.

Correctie (5 december 2019): In een eerdere versie van dit stuk stond dat de uitstoot van de sinterfabriek van Tata Steel 1,5 tot 2 maal zo groot was als toegestaan. Dat klopt niet. Het gaat specifiek om de uitstoot uit drie koelers van deze fabriek. Hierboven is dat aangepast.