‘Onderwijs in de Friese taal schiet nog steeds tekort’

Een groot aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ervaart niet dat de lessen hun Friese taalvaardigheid verbeteren, concludeert de inspectie.
Het is wettelijk verplicht voor alle Friese scholen in het basis- en voorgezet onderwijs het vak Fries te geven.
Het is wettelijk verplicht voor alle Friese scholen in het basis- en voorgezet onderwijs het vak Fries te geven. Foto Koen Suyk/ANP

Het onderwijs in het vak Fries schiet op scholen in Friesland nog altijd tekort. Zo wordt er onvoldoende rekening gehouden met de verschillen in taalbeheersing van de leerlingen, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Tien jaar geleden concludeerde de inspectie al dat het onderwijs van het Fries moest worden verbeterd.

Het dalende aantal leerlingen in Friesland is een probleem. Daardoor is het duurder om een klein vak als Fries te behouden, aldus de inspectie. Alle Friese basis- en middelbare scholen zijn wettelijk verplicht het vak Fries aan te bieden. Voor de leerlingen is het vak niet verplicht.

Groot aanbod

Sinds het vorige onderzoek zijn er wel meer trijetalige skoallen gekomen: scholen die in het Nederlands, Engels en Fries onderwijzen. Verder is het Friese lesmateriaal verbeterd en is er een groot - vaak gratis - aanbod aan nascholing en begeleiding in het vak Fries. Leraren zouden dat echter wel „beter en vaker” kunnen benutten.

Een groot deel van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs vindt niet of nauwelijks dat de lessen hun Friese taalvaardigheid verbeteren. Minder dan de helft van hen zegt de lessen Fries leuk en leerzaam te vinden, terwijl ze het wel belangrijk vinden en graag beter Fries willen spreken en verstaan.