Reportage

Deze zes maatregelen helpen om dakloosheid tegen te gaan

Dakloosheid Andere regels rond uitkeringen en uitzettingen, noodwoningen en andere voorstellen om veel meer mensen een woning te laten houden of krijgen.

Bewaakte garderobe op de winternachtopvang voor daklozen in Amsterdam
Bewaakte garderobe op de winternachtopvang voor daklozen in Amsterdam Foto Niels Blekemolen

Het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld tot 39.000. Het kabinet liet in augustus weten zich „te schamen” dat het „in zo’n rijk land” niet lukt om mensen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te geven. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen riep het kabinet dinsdag op om actie te ondernemen. „Met de schaamte van het kabinet lossen we het acute huisvestings- en daklozenprobleem niet op.”

Deze zes maatregelen stellen vakmensen voor om dakloosheid terug te dringen.

1.De kostendelersnorm aanpassen

In 2015 voerde het Rijk de ‘kostendelersnorm’ in. Mensen met een bijstandsuitkering worden gekort als er een volwassene bij hen woont. Het idee is dat ze de kosten voor boodschappen, gas, licht en water kunnen delen, en dat de andere volwassene ook een bron van inkomsten heeft. „Sindsdien zijn er veel meer 21- en 22-jarige daklozen”, zegt Mirjam Hakkenbroek van het daklozenteam van de gemeente Delft. Zij worden door hun ouders uit huis gezet.

Door de kostendelersnorm is het voor mensen met een uitkering nadelig om iemand in huis te nemen. De hoofdbewoner kan soms door de gedaalde inkomsten de vaste lasten niet meer betalen, zegt Hakkenbroek. Ze pleit ervoor de inwonende eventueel te korten, maar níet de hoofdbewoner. „Degene die de vaste lasten moet betalen, zou een inkomen moeten hebben waarmee dat kan.”

Lees ook deze reportage: In de noodopvang voor een lekker matras, een warme douche en een bord zuurkool

2. Noodwoningen bouwen

In 2006 was er ook een „epidemie aan mensen die op straat sliepen”, vertelt Rina Beers, beleidsadviseur van de Federatie Opvang. „Toen gingen ambtenaren in de vier grote steden letterlijk rondfietsen op zoek naar veldjes en lege overheidsgebouwen waar noodwoningen gebouwd konden worden.” Dat moet opnieuw gebeuren, vindt Beers. Zodat de doorstroming aan de onderkant van de huurmarkt op gang komt. „Je kunt ook woningen splitsen, omdat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn.”

3. Minder beslag leggen op de inboedel

Een andere reden voor de groei van het aantal daklozen is het inboedelbeslag. Heb je schulden, dan moet je duidelijk hebben vastgelegd welke spullen van jou zijn en welke van de hoofdbewoner – anders neemt de deurwaarder alle spullen mee. Alle reden om iemand met schulden je huis uit te zetten. Volgens Hakkenbroek zou er geen beslag gelegd moeten worden op inboedel beneden een bepaalde grens. „Dingen als wasmachines en tv’s zouden er niet onder moeten vallen. Die zijn weinig waard, dus zo’n inbeslagname lost de schulden niet op, maar is wel vervelend.”

4. Niet uitzetten om hennepteelt

Een huurder die hennep teelt op zolder, voor de verkoop, wordt „zonder pardon” uit huis gezet. In maart 2019 (de meest recente cijfers) stonden in de regio Rotterdam 247 mensen geregistreerd die uit huis waren gezet wegens drugsteelt of prostitutie en er de komende vijf jaar geen sociale huurwoning mogen huren.

Als de corporatie een drugstelende huurder niet uitzet, doet de burgemeester het wel. Dat heet een ‘burgemeesterssluiting’. Volgens oud-gevangenisdirecteur Frans Douw is dat zinloos: „Natuurlijk moet je de teelt aanpakken en iemand helpen zijn schulden te verminderen. Maar iemand op straat zetten, creëert dakloosheid.”

Overigens zetten alle woningbouwcorporaties de afgelopen drie jaar veel minder huurders het huis uit wegens huurachterstand. Havensteder zette in 2019 75 mensen uit huis op die grond, tegen 365 in 2016. „Vanaf de allereerste betaling die niet geschiedt, nemen we contact op met de huurder en gaan we van alles verzinnen om hen te helpen met betalen.”

5. Een huis voor ex-delinquenten en ex-patiënten

Rina Beers: „Gevangenissen, psychiatrische klinieken en jeugdzorginstellingen weten vaak lang van te voren wanneer een patiënt of delinquent de instelling gaat verlaten. En dat eindigt veel te vaak in dakloosheid. Die instellingen zouden echt een soort huisvestingsplicht moeten krijgen.”

6. Meer geld voor ambulante zorg

De gemeenten en het Rijk hebben de afgelopen paar jaar bezuinigd op de begeleiding bij mensen thuis; eenderde van de plekken in klinieken is gesloten én er zijn te weinig ambulante hulpverleners (die thuis langsgaan) voor in de plaats gekomen. Cornel Vader, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils: „De ambulante ondersteuning thuis is juist zo belangrijk. Signalen dat het niet goed gaat met een persoon of gezin, dat er bijvoorbeeld huurachterstanden zijn, komen nu het eerst bij de wijkteams terecht. Maar als zij dan doorverwijzen naar de gespecialiseerde instelling voor ambulante ondersteuning moet de hulp wel intensief genoeg zijn en lang genoeg duren, anders gaat het alsnog mis.”

Correctie (6 december 2019): In een eerdere versie van dit stuk stond dat bij de Rotterdamse corporatie Havensteder 247 mensen geregistreerd waren die uit huis waren gezet wegens drugsteelt of prostitutie. Dat gaat om 247 mensen in de Rotterdamse regio, niet alleen bij de corporatie. Dat is aangepast.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.