Brieven

Brieven NRC Handelsblad 5/12/2019

Vrouwenquotum (2)

Stemmen naar geslacht

De Tweede Kamer voert een vrouwenquotum voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in. Commissarissen houden toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken van het bedrijf, en richten zich daarbij op het belang van het bedrijf als geheel. De Tweede Kamer vervult deze rol voor Nederland: toezicht op de regering en de toestand van het land. Wie a zegt moet b zeggen, dus ook onze volksvertegenwoordiging moet aan het quotum! De Tweede Kamer moet het goede voorbeeld geven. Dertig procent is voor bedrijven nu het streefcijfer, maar daar mag het niet bij blijven. Vijftig procent is het logische einddoel. Dat kan de Kamer nu voor zichzelf invoeren. Vanaf de Kamerverkiezingen van 2021 moet ons parlement bestaan uit 75 mannen en 75 vrouwen. Daartoe dient het kiesrecht te worden aangepast. Kiezers brengen voortaan twee stemmen uit: één op een man en één op een vrouw. Elke vrouw en elke man brengt een stem uit op een lijst met mannen en op een lijst met vrouwen. Dan zal de Kamer voor de ene helft uit mannen en de andere helft uit vrouwen bestaan, een perfecte afspiegeling van het Nederlandse volk. Wetswijzigingen kosten tijd, maar dat hoeft nu al geen belemmering te zijn.

Applaus

Zittende ovatie

Na afloop van een optreden is het gebruikelijk om te applaudisseren als blijk van waardering (De applausmeter meet meer dan decibellen, 29/11). Het valt mij op dat tegenwoordig bij de meeste optredens collectief een staande ovatie wordt gegeven. Naar mijn weten werd dit vroeger zelden gedaan, slechts bij prestaties van buitengewone kwaliteit. Toen ik laatst bleef zitten na afloop van een goed, doch geen overweldigend optreden, leidde dit tot ongenoegen van iemand op mijn rij. In de dialoog die volgde werd mij duidelijk gemaakt dat staan bij het applaus een gunst is, in dit geval ten behoeve van de sfeer in het publiek. De nuance lijkt te missen in het applaus, wat in lijn is met de huidige tendens dat alles tegenwoordig perfect moet zijn. Ik denk dat we terug moeten naar een situatie waarin een zittend applaus weer geldt als gunst en niet als kritiek.

Dijkhoff (1)

Onjuist te boek als boef

De vergoedingen die VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ontving zijn gebaseerd op een Nederlandse wet waarop hij een beroep kan doen en waarvan hij kan afzien (Geen spijt, geen wachtgeld, 4/12). Sinds de invoering van deze wet profiteren er veel landelijke, provinciale en gemeentelijke (ex)bestuurders van. Het is schandalig dat Dijkhof nu als boef wordt geëtaleerd. Waar zijn de Kamerleden die een wetswijziging voorstellen? Of is dat geen haalbare zaak? Elk voorstel tast de financiële mogelijkheden van politici aan. Het zou goed zijn ook die kant van het probleem eens te belichten.

Dijkhoff (2)

Ongeschikt voor bestuur

Een politicus die niet in staat blijkt een eenvoudig reiskostenformulier in te vullen waardoor hij maandenlang ten onrechte 400 euro netto per maand ontvangt, terwijl deze onterechte betalingen hem evenmin opvielen bij het lezen van zijn bankafschriften en loonstroken, is ongeschikt om een politieke partij te leiden, laat staan het land, ongeacht zijn of haar politieke partij.

Laura Boldrini

Een ‘broedmachine’?

Petje af voor het Italiaanse Kamerlid Laura Boldrini. Zij bijt van zich af en zet de aanval in tegen rechtse belagers die haar op sociale media voortdurend bestoken met seksistische en intimiderende opmerkingen (Ze was het ideale doelwit, 3/12). Er is veel moed voor nodig om als vrouw je stem te laten doorklinken in een land waarvan het politieke klimaat grotendeels beheerst wordt door populisten als Matteo Salvini en Beppe Grillo, die geen middel onbenut laten om hun tegenstanders aan de schandpaal te nagelen. In hun vrouwvijandige opstelling lijken zij op Mussolini, voor wie een vrouw slechts een broedmachine was, goed om als ‘moeder voor het vaderland’ (veel) kinderen te krijgen. Ook ik zie Boldrini als een ‘moeder voor het vaderland’: als een kordate vrouw die haar mannetje staat en zo bijdraagt aan haar land.