CBS

Meer mensen door een val overleden

Het aantal Nederlanders dat overlijdt door een val is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 overleden dagelijks gemiddeld dertien mensen door een val, tien jaar geleden waren dat er nog gemiddeld zes. Ruim driekwart van de overledenen was 80 jaar of ouder. De stijging is gedeeltelijk te wijten aan de vergrijzing; het aantal mensen dat overlijdt door een val is in tien jaar in alle leeftijdsgroepen toegenomen. De reden voor die stijging is niet onderzocht. Dat het aantal dodelijke vallen onder ouderen is toegenomen, komt volgens het CBS vermoedelijk doordat zij gemiddeld langer thuis blijven wonen. (NRC)