Straffen bij Haagse politie na melding klokkenluiders

Wangedrag Vier agenten van de Haagse politie zijn disciplinair gestraft vanwege het gebruik van excessief geweld bij een arrestatie.

De politie in Den Haag heeft maatregelen genomen tegen agenten die regels hebben overtreden.
De politie in Den Haag heeft maatregelen genomen tegen agenten die regels hebben overtreden. Foto Koen van Weel/ANP

Vier politieagenten van politiebureau Hoefkade in Den Haag die in oktober 2018 waren betrokken bij de aanhouding van een arrestant van Marokkaanse komaf waarbij buitenproportioneel geweld is gebruikt, zijn disciplinair gestraft. Een agent met de rang van inspecteur krijgt strafontslag en een ander voorwaardelijk ontslag. Daarnaast krijgen zes agenten een officiële waarschuwing wegens ongepast gedrag op de werkvloer.

Dat heeft de leiding van de politie-eenheid Den Haag maandag bekendgemaakt. Na meldingen van klokkenluiders op het politiebureau, onder wie teamchef Fatima Aboulouafa, begon de Haagse politie begin dit jaar een onderzoek naar mogelijke ongewenste gedragingen tussen politiemensen onderling en tegenover burgers. Uit dit onderzoek blijkt dat binnen het politieteam een groep medewerkers zich inderdaad schuldig maakte aan dergelijke gedragingen.

Het ernstigste incident op Bureau Hoefkade deed zich voor op 14 oktober 2018. Een man van Marokkaanse komaf werd door agenten achtervolgd en vervolgens met een wapenstok mishandeld. Een agent maakte beelden van de arrestant in de gang van het cellencomplex. Daarop is te zien dat de man nauwelijks nog kan lopen. De opnames werden gedeeld door agenten in een eigen appgroep. De agenten bedienden zich volgens klokkenluiders van de bijnaam ‘Marokkanenverdelgers’.

De politie zegt nu dat „het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was”. Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist hebben opgesteld.

Bij één politieagent heeft de politie besloten tot strafontslag. Hij is maandag meteen buiten functie gesteld. Bij een tweede agent gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde agent is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politieagent moet 47 uur verlof inleveren en zal ook een gedwongen overplaatsing krijgen.

„Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats”, zegt de baas van de Haagse politie Paul van Musscher.

Lees ook het interview met de Haagse politiechef Paul van Musscher: Straffen zijn voor agenten ‘hard gelag’

Van Musscher zegt dat de klokkenluiders „terecht misstanden hebben aangekaart die in grote lijnen kloppen”.

De twee voornaamste klokkenluiders, onder wie Aboulouafa, zijn naar huis gestuurd wegens „gebrek aan verbinding”. Van Musscher zegt niet geneigd te zijn tot een verzoenend gebaar. „Het contact met Fatima is nu een taak van de korpsleiding. De andere klokkenluidster valt nu onder de eenheid Noord-Holland.”

‘Niet racistisch’

De term ‘Marokkanenverdelgers’ zegt de politie niet tegengekomen te zijn in het onderzoek. „Er is wel vrij open verklaard over ontoelaatbaar gedrag door betrokkenen en getuigen. De uitlatingen in appgroepen zijn niet discriminatoir of racistisch van aard.”

In de appgroepen noemt de nu ontslagen inspecteur van politie zijn allochtone collega’s ‘goudzoekers’. Die term wijst volgens Van Musscher niet meteen op discriminatie.

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek tegen de ‘foute’ agenten. „We hebben alles voorgelegd aan het OM en dat heeft gezegd dat de disciplinaire afdoening zo pittig is dat strafrechtelijk optreden niet meer hoeft.”