Stikstof

Maximumsnelheid vanaf maart naar 100 kilometer per uur

De verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur zal op zijn vroegst in maart ingaan. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maandag laten weten. De snelheidsverlaging gaat in op het moment dat de nieuwe verkeersborden zijn geplaatst. De verlaging is een van de maatregelen die het kabinet doorvoert om de stikstofuitstoot terug te dringen. Rijkswaterstaat past alle borden aan tussen donderdagavond 12 maart en maandagochtend 16 maart, zodat „de overlast voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt” wordt. Volgens de minister zullen weggebruikers tijdig worden geïnformeerd over de nieuwe situatie. De verlaagde maximumsnelheid geldt tussen 06.00 uur en 19.00 uur. (NRC)