Leesvaardigheid Nederlandse scholieren achteruitgegaan

Dinsdag werd een driejaarlijkse rapportage over het onderwijsniveau van scholieren uit OESO-landen gepubliceerd. Nederland scoort relatief slecht op leesvaardigheid.
Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Nederlandse vijftienjarigen scoorden in 2018 slechter op leesvaardigheid dan leeftijdsgenoten uit andere rijke landen. Dat blijkt dinsdag uit een driejaarlijks vergelijkend onderzoek onder 60.000 leerlingen uit 79 landen, ook wel bekend als de PISA-test. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder leiding van de OESO, heeft drie pijlers en genereert een belangrijk rapportcijfer van het Nederlandse onderwijs. In de oorzaken van de kennisafname geeft het onderzoek geen inzage.

Net iets meer dan driekwart van de middelbare scholieren in Nederland (76 procent) kunnen het belangrijkste idee uit een tekst halen. Dat is net iets onder het gemiddelde van 77 procent, maar wel een stuk lager dan bij de laatste PISA-test in 2015. Van de 550 te behalen punten behaalde Nederlandse scholieren er toen gemiddeld 503, in de meest recente rapportage is dat 485.

In alle onderzochte landen ging de leesvaardigheid achteruit, maar in Nederland gaat dat volgens onderwijsbond AOb het hardst. Van de Europese landen scoorde Estland op het gebied van leesvaardigheid het best, gevolgd door Finland en Ierland.

Lees ook: De havo blijft al jaren achter

Ook de kennis van natuurwetenschappen onder Nederlandse scholieren slinkt. Nederland scoort met 503 punten op dat gebied nog wel bovengemiddeld, maar het komt alsnog 6 punten lager uit dan bij de vorige meting. Op het gebied van wiskunde boeken de scholieren wel vooruitgang. Na Estland komt Nederland als hoogst scorend Europees land uit de rapportage op het gebied van wiskundevaardigheden. Op vrijwel alle vlakken kwam China, dat ook werd meegerekend, als hoogst scorend land uit de bus.

„Uitstekende resultaten”

Ministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) willen dat de leesvaardigheid wordt verbeterd. Er moet meer aandacht komen voor leesmotivatie in het curriculum. Ook komt er meer hulp voor groepen scholieren met een leesachterstand, zoals vmbo’ers en meertalig opgevoede leerlingen. Het ministerie van OCW gaf dinsdag aan blij te zijn met de „uitstekende resultaten” op het gebied van wiskunde.