Brieven

Brieven

In een open brief aan Christine Lagarde, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (Leid ons in de klimaatstrijd, Lagarde, 29/11), herinneren invloedrijke personen en instanties haar eraan dat zij op 4 september het Europees Parlement heeft toegezegd dat de ECB „de bescherming van het milieu tot de kern van haar missie zal maken.” Zij wijzen onder meer op het feit dat de ECB nog geen koerswijziging heeft ingezet in aankopen voor haar portefeuille, door massaal obligaties te blijven kopen van bedrijven die veel CO2 uitstoten en veel fossiele brandstof gebruiken. Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, stelde in Buitenhof (24/11) dat we met wetenschappelijke zekerheid op een traject van 4 graden ℃ opwarming zitten. In Duitsland is met klimaa¬tmodellen in supercomputers vastgesteld dat de temperatuur tussen 0,5 en 4 ℃ zal toenemen. Zolang er echter twijfel blijft worden gezaaid over klimaatverandering, zullen minder verantwoordelijke maar wel invloedrijke mensen, zoals sommige politici, voor het meest optimistische scenario gaan. Wanneer neemt de KNAW, de belangrijkste wetenschappelijke instantie van ons land, eindelijk haar verantwoordelijkheid door duidelijkheid te verschaffen over welke klimaatverandering we minimaal en maximaal zullen meemaken?


Lid Netwerk Toekomstverkenningen