Brieven

Brieven 3/12/2019

Seks, drank en tranen

Dagelijks probleem

Waar het artikel De camera verwacht seks, drank en tranen (30/11) in eerste instantie een kritische en relevante houding aan lijkt te nemen, begaan de redacteuren mijn inziens toch een fout in hun conclusie. Ze schrijven: „Reality [...] is een zorgvuldig geconstrueerde tv-setting [...]. Dat kunstmatige moeten de deelnemers ook voelen. Misschien zet dat ook wel aan tot grensoverschrijdend gedrag, waar ze buiten nooit aan zouden beginnen.” Wat misschien een zorgvuldig geconstrueerde setting vol excessen lijkt, is feitelijk een condensatie van situaties die dagelijks voor (kunnen) komen. Nee, ‘de camera’ leidt niet tot het beschreven gedrag. Grensoverschrijdend gedrag is ook, als niet vooral, ‘buiten’ aan de orde van de dag. Richt uw aandacht liever op de sociale en maatschappelijke context die aanranding en verkrachting een dagelijks probleem maken; wanneer eenieder tijdens een avondje uitgaan zich veilig kan voelen, kan een reality-tv-deelnemer dat ook.


Via nrc.nl

Burgerdoden Hawija (1)

Had hulp geboden

Ik schaam mij kapot voor al onze politici. Dat een drama als de burgerdoden bij het een bombardement bij Hawija wordt teruggebracht tot een woordenspel en electorale angst (Irak-debat legt verdeeldheid in coalitie bloot, 28/11). Hoe makkelijk was het geweest om te zeggen: „Als wij deelnemen aan een oorlog dan gaan er doden vallen.” Dat snapt iedereen. Hoe goed was het geweest om eerlijk te zijn over de daad en gevolgen. En hoe belangrijk was het geweest de slachtoffers te erkennen en hulp te bieden.


Warns

Burgerdoden Hawija (2)

‘Dirty hands’

In het debat over Hawija mis ik een breder (publiek) debat over in hoeverre wij als Nederland burgerdoden accceptabel vinden. Minister Bijleveld stelde eerder in een interview met NRC (4/11) dat zij geen burgerdoden calculeert. De minister van Defensie doet zich daarmee naïef voor over de realiteit van oorlog. Nee, dan liever politici die met eer en geweten dirty hands durven te maken. Dat scheelt ons ook een hoop gedoe over wie wat wist.

Burgerdoden Hawija (3)

Het geheugen van Rutte

Rutte: „Het staat mij niet echt meer bij dat ik me helaas niet meer voor de geest kan halen dat ik wellicht vergeten ben dat ik geen actieve herinnering heb of ik vermoedelijk wel of vermoedelijk niet op de hoogte ben gebracht en dat ik zo mogelijk niet uit kan sluiten dat mijn geheugen mij helaas enigszins in de steek zou kunnen laten. Scherper kan ik het niet stellen.”

Cruise per privéjet (1)

Beledigende advertentie

Wel gedurfd dat NRC een pagina inruimt voor een advertentie voor een air cruise (30/11, pg. 23) waarin mensen met te veel geld in tien dagen kriskras door Europa reizen per privévliegtuig. Een belediging voor alle mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering.

Cruise per privéjet (2)

Weiger milieucriminelen

Naar mijn mening moet NRC advertenties voor uiterst milieu-onvriendelijke activiteiten weigeren, zoals de grote advertentie voor een air cruise. Aan de schandpaal ermee.

Correcties/aanvullingen

Chemours

In het bericht Acht keer hogere norm is ook veilig (29/11, p. 1) staat dat omwonenden van Chemours, een producent van teflon in Dordrecht, in 2018 te horen kregen dat ze „geen fruit of groenten meer mogen eten uit hun eigen tuintjes. Dit nadat er rondom de fabriek ernstige bodemvervuiling is geconstateerd”. Volgens een woordvoerder van de gemeente Dordrecht betrof indertijd het letterlijke advies van het RIVM om „binnen een kilometer van de fabriek het eten te matigen; niet te vaak, niet te veel”.

Massagebanken

In de brief Ziek tot aan de kerstvakantie (O&D, 30/11, p. O10) stond in de laatste zin ‘massabanken’. Dat moet zijn: massagebanken.