Straffen voor Haagse agenten die arrestant mishandelden

Problemen bij de politie Agenten deelden onderling een video over de gevolgen van de mishandeling van een verdachte. De straffen lopen uiteen van ontslag tot overplaatsing en inleveren van verlof.

De politie in Den Haag heeft maatregelen genomen tegen agenten die regels hebben overtreden. Foto Koen van Weel/ANP
De politie in Den Haag heeft maatregelen genomen tegen agenten die regels hebben overtreden.

Foto Koen van Weel/ANP

Vier politieagenten van politiebureau Hoefkade in Den Haag die in oktober 2018 waren betrokken bij een aanhouding waarbij buitenproportioneel geweld is gebruikt, worden disciplinair gestraft. Een agent krijgt strafontslag en een ander voorwaardelijk ontslag. Daarnaast krijgen zes medewerkers van het politieteam een officiële waarschuwing wegens ongepast gedrag op de werkvloer.

Dat heeft de leiding van de politie-eenheid Den Haag vandaag aan de betrokkenen laten weten. Na meldingen van klokkenluiders op het politiebureau over machtsmisbruik en discriminatie begon de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie begin dit jaar een onderzoek naar mogelijke ongewenste gedragingen van politiemensen onderling en tegenover burgers. Uit dit deelonderzoek blijkt dat binnen het politieteam een groep medewerkers zich schuldig maakte aan dergelijke gedragingen.

‘Niet proportioneel’

Het ernstigste incident op Bureau Hoefkade deed zich voor op 14 oktober 2018. Een man van Marokkaanse komaf werd door agenten achtervolgd en met een wapenstok mishandeld. Een agent maakte beelden van de arrestant in de gang van het cellencomplex. Daarop is te zien dat de man nauwelijks nog kan lopen. De opnames werden gedeeld door agenten in een eigen app-groep. De agenten bedienden zich van de geuzennaam ‘Marokkanenverdelgers’.

De politie zegt nu dat „het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was”. Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist en onvolledig hebben opgesteld.

Bij één politieagent heeft de politie besloten tot strafontslag. Hij is vandaag meteen buiten functie gesteld. Bij een tweede politiemedewerker gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde medewerker is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren en zal ook een gedwongen overplaatsing krijgen. Deze drie laatstgenoemde medewerkers worden tot slot allemaal gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.

„Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven. De norm binnen de politie is in dat opzicht helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd”, zegt de baas van de Haagse politie Paul van Musscher. Hij heeft vanmiddag op politiebureau Hoefkade de maatregelen bekendgemaakt.

Lees ook: Op politiebureau in Schilderswijk heersen discriminatie, geweld en een ‘ongezonde cultuur’

Van Musscher zegt dat „het overgrote deel” van de Haagse politieagenten „dagelijks goed politiewerk verricht”. Slechts „enkele medewerkers” zouden over de schreef zijn gegaan. Van Musscher zegt nog niets over eerherstel voor de klokkenluiders in deze zaak. Een van hen, Fatima Aboulouafa, is naar huis gestuurd omdat ze „niet in verbinding” zou staan met de politie. Ook een andere klokkenluidster is op non-actief gezet omdat ze verdacht wordt van het lekken van informatie over misstanden aan NRC.

Van Musscher zegt dat „net als in vrijwel alle organisaties het geval is, ongewenst gedrag ook binnen de politie voorkomt. Om die reden is er binnen de politie-eenheid Den Haag in de afgelopen jaren al veel aandacht geweest voor omgangsvormen”. Ook de komende jaren blijft dit onderwerp volgens hem hoog op de agenda staan. „We willen bereiken dat politiemensen samen in gesprek gaan, elkaar op ongewenst gedrag aanspreken en dit ook normaal gaan vinden”, stelt de politiechef.