Paul van Musscher.

Foto David van Dam

Interview

Haagse politiechef: straffen zijn voor agenten ‘hard gelag’

Paul van Musscher De klokkenluiders van de Hoefkade, onder wie teamleider Fatima Aboulouafa, hadden „in grote lijnen” gelijk. Maar een bloemetje krijgen ze niet van de Haagse politiebaas Paul van Musscher.

„Ze waren onder de indruk”, zegt hoofdcommissaris Paul van Musscher over het moment dat maandagmiddag de politieagenten van bureau Hoefkade werden geïnformeerd. Hooggeplaatste collega’s van eenheidschef Van Musscher vertelden over de disciplinaire maatregelen die vier agenten krijgen opgelegd wegens het mishandelen van een arrestant van Marokkaanse komaf in 2018. Een agent krijgt strafontslag en een ander voorwaardelijk ontslag. Zes medewerkers krijgen een officiële waarschuwing wegens ongepast gedrag.

„Het werd stil toen men kreeg uitgelegd wat er is gebeurd en wat de voorgenomen straffen zijn nu de normen van ons professionele bedrijf overschreden zijn”, zegt Van Musscher even later op zijn werkkamer.

Hoe reageerden de collega's op de opgelegde straffen?

„Zij zijn geschrokken natuurlijk. Ze ervaren het als een klap omdat mensen benadrukken: ‘Ik doe mijn werk naar eer en geweten.’ Het is toch een hard gelag voor ze. Ze kunnen overigens nog in beroep tegen de strafoplegging”.

Lees ook Paul van Musscher: ‘Ik walg van politieagenten die zich Marokkanenverdelgers noemen’

Waarom zijn er geen straffen opgelegd wegens discriminatie tegen agenten die zichzelf volgens klokkenluiders ‘Marokkanenverdelgers’ noemden?

„We hebben het geweldgebruik onderzocht en het cultuurgedeelte. De walgelijke term ‘Marokkanenverdelgers’ zijn wij in ons uitvoerige onderzoek niet tegengekomen. We zagen de term niet in de appgroep die agenten gebruikten en ook in de verhoren werd het ontkend. Er is wel vrij open verklaard over ontoelaatbaar gedrag door betrokkenen en getuigen, maar de term Marokkanenverdelger herkent men niet. De uitlatingen in appgroepen zijn niet discriminatoir of racistisch van aard. De normen werden wel geschonden door ander laakbaar gedrag.”

Van discriminatie door agenten is geen sprake? In de appgroepen noemt de nu ontslagen inspecteur van politie zijn allochtone collega’s ‘goudzoekers’.

„We hebben discriminatie niet aangetroffen in het onderzoek. Er werden wel andere ontoelaatbare termen gebezigd.”

Waarom komt er geen strafrechtelijk onderzoek tegen de foute agenten?

„We hebben alles voorgelegd aan het Openbaar Ministerie en die hebben gezegd dat de disciplinaire afdoening zo pittig is, dat strafrechtelijk optreden niet meer hoeft.”

De klokkenluiders binnen de politie hebben dus terecht aan de bel getrokken?

„Ja, ze hebben terecht misstanden aangekaart die in grote lijnen kloppen. Er was ontoelaatbaar gedrag. Hun signaal werd ook meteen opgepakt.”

Lees ook Fatima Aboulouafa: ‘Ik heb een paar mannen pissed off gemaakt’

De twee voornaamste klokkenluiders, onder wie teamleider Fatima Aboulouafa, zijn naar huis gestuurd wegens „gebrek aan verbinding”. Hebt u ze alsnog een bloemetje laten bezorgen?

„Het contact met Fatima is nu een taak van de korpsleiding omdat ze niet meer in onze eenheid zit. De andere klokkenluidster valt nu onder de eenheid Noord-Holland.”

Ze hebben een misstand in uw eenheid blootgelegd. Past dan geen gebaar van de Haagse politiebaas?

„Fatima zit niet meer in deze eenheid. Zij is nu de verantwoordelijkheid van de korpsleiding. En de andere klokkenluidster is vanmiddag gebeld, maar ze nam niet op. Maar ze klaagden ook over racistische incidenten en die zijn we niet tegengekomen. Het is wel belangrijk dat collega’s elkaar blijven aanspreken op ontoelaatbaar gedrag. Dat helpt ons professioneel op een hoger niveau te komen.”

Collega’s zien nu dat het met klokkenluiders beroerd kan aflopen. Dat lijkt me niet erg stimulerend.

„Dat weet ik niet. Er wordt vaak aan de bel getrokken. De problemen van deze klokkenluiders hebben niks met het melden van misstanden te maken.”