Brieven

Brieven 2/12/2019

Krapte

Onderwijs, bezie jezelf

Maarten Schinkel verzuimt in zijn column Meer leraren? Betaal ze beter. Veel beter (28/11) om een echte analyse te maken van de oorzaak van het lerarentekort. Hij plaatst de tekorten van leraren binnen het kader van macro-economische kengetallen. En dan is het antwoord nogal voor de hand liggend: hogere salarissen. Maar in de werkelijkheid is de sector achterop geraakt. Grote groepen leraren hebben tientallen jaren de bal voor de malaise bij de overheid, de inspectie, de werkdruk en de besturen gelegd. Volgens de sector ligt het nooit aan zichzelf dat het beroep niet aantrekkelijk genoeg is. Maar veel scholen hanteren oude onderwijsconcepten, die aan het begin van de vorige eeuw zijn bedacht. Welke andere sector kon zich permitteren om vast te houden aan werkprocessen die te vergelijken zijn met de jaren vijftig en zestig? De onderwijssector heeft zichzelf uitgehold en maatschappelijke ontwikkelingen gemist. Als scholen dat erkennen, dan komen er andere oplossingen dan geld voor salarissen.

Krapte (2)

Woningen toewijzen

Vroeger was niet alles beter, maar vaak wel makkelijker geregeld. Zo hadden gemeenten de mogelijkheid om met voorkeur sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen toe te wijzen aan politieagenten, onderwijzend personeel en andere voor het functioneren van de gemeente nuttige medewerkers. Tegenwoordig is het vinden van betaalbare woonruimte voor veel van hen een onoverkomelijke belemmering om werk in de grote steden te aanvaarden, terwijl veel jongeren juist in die grote steden willen wonen. Geef de gemeenten weer die mogelijkheid van toewijzing, of laten de gemeenten die mogelijkheid weer gaan benutten. ‘Dat kan niet’ is daarbij niet het goede antwoord. Is het eerlijk? Nou nee, maar de wereld is nu eenmaal niet eerlijk. Het is wel in het belang van het onderwijs, de veiligheid, etcetera, dus voor ons allemaal.

En voor het formuleren van dit soort simpele oplossingen is het ook niet nodig dat scholen een week dichtgaan.

ECB

Politici aan zet

De academici, maatschappelijke organisaties, vakbondsleiders (voorzover nog actief), ondernemers (voorzover überhaupt betrokken) en andere prominenten onder de ondertekenaars van de open brief aan ECB-voorzitter Christine Lagarde (Leid ons in de klimaatstrijd, Lagarde, 29/11) laten het bij een tamelijk gemakzuchtig beroep aan een instelling die met beide handen gebonden is (rentebeleid, inflatie). Een activistische, confronterende eis in hun eigen netwerk (bijvoorbeeld door Wijffels/De Vries in het CDA of Van der Ploeg/Cramer in de PvdA) om deze problematiek nu eindelijk eens echt serieus aan te pakken zou de samenleving misschien een klein beetje beter terug op de goede weg helpen. Ga eindelijk eens op de handen staan van de politici uit jullie eigen partijen, zodat ze die niet meer gemakzuchtig onder hun kont kunnen leggen. Stel ze op congressen voor principiële keuzes en laat ze daarover op het moment zélf beslissen!


Via nrc.nl

Katten aan de lijn

Een belletje!

Afgelopen week in NRC aandacht voor de oproep katten binnen te houden (Sluit het kattenluik, lijn de poes aan!, 28/11). Er is het spreekwoord ‘de kat de bel aanbinden’. Waar dit spreekwoord vandaan komt weet ik niet, maar het is in ieder geval zeer werkzaam, om een kat een belletje om zijn nek te hangen. Door dit belletje wordt zijn eventuele prooi vaak op tijd gewaarschuwd. De belletjes zijn gewoon in de handel verkrijgbaar. Misschien is het iets om een eigenaar van een kat te verplichten. Dat scheelt een hoop klein-wild-slachtoffers.

Correcties/aanvullingen

Oorlogsvrouwen

In Schaamte is erger dan de dood (CS, 28/11, p. C4) stond dat de nieuwe voorstelling van Karina Holla Soldatenvrouwen heet. Het gaat om Oorlogsvrouwen.