Politie Limburg kan ontvangst koning én Jezus niet aan

Politiecapaciteit Ook buiten de Randstad kampt de politie met tekorten. Vooral evenementen kan de politie nauwelijks nog aan.

Politie te paard aanwezig bij de demonstratiestijdens de intocht van Sinterklaas in Groningen.
Politie te paard aanwezig bij de demonstratiestijdens de intocht van Sinterklaas in Groningen. Foto Anjo de Haan/ANP

Noord-Nederland, dat is het enige gebied in Nederland waar de politie nog niet nadrukkelijk beknibbelt op taken of waar politiebureaus moeten sluiten omdat er een tekort is aan agenten. Gery Veldhuis, baas van de politie-eenheid Noord-Nederland, laat weten dat ook in de lokale driehoeken van de noordelijke provincies gesproken wordt over hoe de schaarste binnen de politie het beste te verdelen is. „Maar drastische maatregelen, zoals genomen door de driehoek in Amsterdam, zijn in Noord-Nederland nog niet aan de orde”, reageert zijn woordvoerder.

Door de vergrijzing – de komende zeven jaar gaan 17.000, ongeveer één op de vier, politieagenten met pensioen – en door de toegenomen hoeveelheid werk staat in alle eenheden de politiecapaciteit onder druk. Amsterdam maakte woensdag bekend dat sommige politiebureaus ’s nachts dicht gaan en specialistische teams worden opgeheven.

De gedachte achter de vorming van de Nationale Politie, die zes jaar geleden begon, was dat eenheden elkaar zouden kunnen helpen bij bijzondere problemen. Als boeren Den Haag belagen, bewaren agenten uit het hele land er de openbare orde. Na de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september in Amsterdam zijn agenten van alle eenheden ingeschakeld bij het beveiligen van magistraten en advocaten. Ook levert iedereen rechercheurs voor het opsporingsonderzoek naar deze liquidatie.

Maar zo langzamerhand is er bij de politie niets meer te verdelen.

Amsterdam en Rotterdam hebben de afgelopen dagen laten weten op welke politietaken er gaat worden bezuinigd. In Utrecht (Midden-Nederland) wordt het toezicht op de horeca verminderd. „Daarnaast kan worden gedacht aan initiatieven en maatregelen die zijn gericht op het vergroten van de capaciteit door bijvoorbeeld de inhuur van derden, meer inzet van boa’s en het vergroten van de inzet van vrijwilligers”, zegt een woordvoerder van eensheidschef Martin Sitalsing.

Lees ook: de politie is ziek, zwak, misselijk en overbelast

‘Steeds zwaardere wissel’

De eenheid Den Haag zal volgende week na overleg met de burgemeesters in de regio besluiten hoe „de forse capaciteitsproblemen” worden aangepakt, aldus de woordvoerder van eenheidschef Paul van Musscher. „De situatie is nijpend en het tekort trekt een steeds zwaardere wissel op onze medewerkers”.

Ook buiten de Randstad kampt de politie met tekorten. In de eenheid Noord-Holland worden verkeerscontroles geschrapt, rechercheonderzoeken stilgelegd en wijkagenten ingezet in de noodhulp. „Helaas is het nemen van dergelijke ingrijpende maatregelen niet voldoende om het structurele tekort binnen de politie organisatie op te vangen en druk op de roosters te verminderen”, zegt de woordvoerder van eenheidschef Anja Schouten.

Doorn in het oog voor veel korpsen zijn de ‘agentslurpende’ voetbalwedstrijden en de op veel plekken toenemende evenementen. Het is een dankbare bezuinigingspost. In Noord-Holland geldt nu de regel: ‘Een evenement is bedoeld als een leuk feest en een leuk feest kan zonder politie’. Door die opstelling is de politie inzet bij evenementen al sterk terug gebracht. „Het maken van dergelijke weloverwogen keuzes werkt en zal in Noord-Holland worden voortgezet.”

In Limburg maakt de politie zich ook „ernstig zorgen over de steeds verder toenemende werkdruk,” zegt de woordvoerder van eenheidschef Ingrid Schäfer-Poels. Bij de Limburgse eenheid werd opgelucht ademgehaald toen het Eurovisie Songfestival bekendmaakte volgend jaar voor Rotterdam te kiezen in plaats van Maastricht. Maar kort daarna werd bekend dat in april de Oranjes Koningsdag in de Limburgse hoofdstad vieren. Het gebeurt in dezelfde maand dat Roermond het decor vormt van het muziekspektakel The Passion. De koning en Jezus op bezoek in één maand is een hele kluif voor de Limburgse politie. Met de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake zal de eenheid „zich mengen in de landelijke lobby om meer capaciteit en structureel geld voor goede politiezorg”.

De oudste agenten

Limburg, de eenheid met de oudste agenten, wil zich vooral richten op de aanpak van de veel voorkomende criminaliteit. „De situatie waarin we nu zitten, vraagt om een flexibele organisatie van de opsporing en om steeds strakker te kiezen. Dit terwijl de problematiek van de ondermijnende criminaliteit steeds groter en complexer wordt.”

De grootste politieregio is Oost-Nederland. Eenheidschef Oscar Dros zegt dat er een taskforce is opgericht die bekijkt hoe de schaarse politiecapaciteit de komende tijd zal worden verdeeld. Dros zegt dat er een balans moet worden gevonden tussen „zorg voor de veiligheid” en „wat we kunnen vragen van onze medewerkers”. Uiteindelijke keuzes zullen worden gemaakt in de lokale driehoeken. Dat zijn er voor Oost-Nederland 76.

Ook in Noord-Brabant, het achterland van de drugsboeren, tellen politie en burgemeesters hun knopen. In de eenheid Zeeland-West-Brabant is een ‘herschikking’ van medewerkers gaande. „Agenten zijn mogelijk minder zichtbaar in de wijken en de dorpen en zullen minder controles uitvoeren. De eenheid bezint zich momenteel op meer structurele keuzes”, zegt de woordvoerder.

De moord op Wiersum is „de spreekwoordelijke druppel” die duidelijk maakt dat de politie het werk niet langer aankan, zegt de politiebaas van Oost-Brabant Wilbert Paulissen. Bij horeca en bij het voetbal zal de politie voortaan minder te zien zijn. De politie gaat minder zaken aanbrengen bij het OM en onderzoeken gaan langer duren. Paulissen: „De productiviteit binnen opsporing en de aanpak van ondermijning komt onder druk te staan.”