Onderzoek

Kritiek Rekenkamer op stelsel van autobelastingen

Het stelsel van autobelastingen is op onderdelen in strijd met het achterliggende doel om de luchtkwaliteit en klimaatdoelen te bevorderen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer woensdag in een onderzoek.

Autobelastingen in Nederland hebben formeel twee doelen. Enerzijds dienen zij een stabiele inkomstenstroom voor de schatkist te genereren. Tegelijkertijd dienen zij via fiscale prikkels de luchtkwaliteit en klimaatdoelen positief te beïnvloeden.

In het eerste doel slagen de autobelastingen goed, zo constateert de Rekenkamer. De inkomsten uit onder andere de BPM en brandstofaccijnzen zijn stabiel en waren vorig jaar goed voor 16,6 miljard euro.

Rondom het luchtkwaliteits- en klimaatbeleid leveren de autobelastingen lang niet altijd een positieve bijdrage. Neem ‘aanschafbelasting’ BPM. Bij personenauto’s wordt die berekend aan de hand van de CO2-uitstoot. Maar bij bestelwagens en motors niet. De Rekenkamer somt nog talloze van dergelijke „niet eenduidig gerichte” en soms zelfs „tegengestelde” fiscale prikkels op, bijvoorbeeld rond oldtimers en taxi’s.

De Rekenkamer adviseert dergelijke prikkels te evalueren. Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) zegt in een reactie de aanbeveling „ter harte” te nemen. (NRC)