Gronings studentencorps Vindicat krijgt beurs terug

Vindicat verloor zijn accreditatie vanwege het „excessieve alcoholgebruik” dat leidde tot meerdere incidenten. Onder voorwaarden krijgt het corps de financiering terug.
De universiteit en hogeschool eisen een cultuurverandering binnen de vereniging.
De universiteit en hogeschool eisen een cultuurverandering binnen de vereniging. Foto Kees van de Veen

Het bestuur van het Groningse studentencorps Vindicat heeft voor het lopende studiejaar een beurs van in totaal ruim 33.000 euro gekregen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool. Ook zijn leden weer welkom bij officiële gelegenheden, zo maken beide onderwijsinstellingen donderdag bekend. De accreditatie - die vorig jaar vanwege wangedrag en geweld binnen de vereniging werd afgenomen - geldt tot 1 oktober 2020, zodat Vindicat volgend jaar aanwezig kan zijn bij de opening van het academisch jaar, aldus een woordvoerder van de Hanzehogeschool.

Bij de accreditatie gelden voorwaarden waaraan Vindicat moet voldoen. Zo mag er tijdens introductiekampen geen alcohol worden gedronken, moeten alle incidenten „van meer dan geringe betekenis” worden gemeld en moet de vereniging aan het einde van het studiejaar een rapport uitbrengen over de cultuurverandering die het moet doorvoeren van beide instellingen. Als dat rapport naar wens is, krijgt Vindicat accreditatie voor het studiejaar 2020-2021.

Vindicat verloor de accreditatie een jaar geleden vanwege meerdere incidenten. Vooral het „excessieve alcoholgebruik” dat leidde tot wangedrag en geweld woog zwaar bij de accreditatiecommissie. Ook werden de incidenten niet transparant afgehandeld, zoals een mishandeling van een lid dat verwondingen aan het gezicht opliep. In een interne enquête gaf vorig jaar een derde van de respondenten aan dat alcohol een te grote rol speelt binnen de vereniging.