Familierecht

Religieus huwelijk sneller te ontbinden

Het kabinet wil het makkelijker maken om religieuze huwelijken te ontbinden. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft daar woensdag een wetsvoorstel voor ingediend. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat niemand in ‘huwelijkse gevangenschap’ blijft als de wederhelft niet wil meewerken aan een echtscheiding. Een religieus huwelijk wordt nu niet altijd tegelijkertijd met een burgerlijk huwelijk door de rechter beëindigd. Als een huwelijkspartner niet meewerkt, kan het religieuze huwelijk alleen worden beëindigd met een tweede rechtsgang. Het kabinet wil het mogelijk maken dit in één procedure te regelen. (NRC)