Brieven

Brieven

2015-04-22 10:23:16 ILLUSTRATIE - Een stapel van honderd eurobiljetten. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT
2015-04-22 10:23:16 ILLUSTRATIE - Een stapel van honderd eurobiljetten. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT "Lex van Lieshout"

Ook hier thuis wordt flink gemopperd boven de krant: kantlijnen worden volgeschreven, artikelen worden regelmatig uitgescheurd met het voornemen om een reactie te sturen – maar dat verdampt vaak in de waan van de dag. In haar column breekt Marjoleine de Vos – niet voor het eerst – een lans voor de fundamentele waarde van het nadenken, van het reflecteren op alle facetten van ons bestaan (Steun het nadenken, onze wereld rust erop, 25/11). Dit doet ze naar aanleiding van een bericht over het Nexus Instituut dat grote moeite heeft om nog subsidie te vinden doordat, zo wordt gezegd, „de economische meerwaarde (van dit instituut) onvoldoende duidelijk is”, zo citeert De Vos de gemeente Amsterdam. „Stelletje platvissen!” schrijft ze in haar column. „Dat instituut bestáát uit meerwaarde, het ís meerwaarde! Alleen nu juist níét economisch nee!” Dank voor dit mooie stukje, waarin de noodzaak van het scherpen van de geest weer eens wordt belicht! Laat ik een uitspraak van Hocus Pas, ‘magister in de zwarte kunsten’ uit de Ollie B. Bommel-verhalen parafraseren. In plaats van „wanneer men zijn geweten verkleint, wordt het geld”, zou straks zomaar kunnen gelden: ‘Wanneer men denkt alles in geld te kunnen uitdrukken, verkommert het geweten, en daarmee de mens’.